Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig framställning om Frankrike

Skapad 2017-05-01 16:15 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola F – 9 Moderna språk - språkval
I denna muntliga framställning får du chansen att fördjupa dig inom ett specialområde om Frankrike. Vad är du intresserad av?`Politik? Historia? Matlagning? Sport? Språkhistoria? Minoritetsspråk? Du väljer själv ämne.

Innehåll

Konkreta mål

-Att individuellt förbereda en PowerPoint och genomföra en muntlig framställning på franska (max 5 minuter) om en samhällsfråga eller kulturell företeelse i Frankrike.

-Att bearbeta och göra förbättringar av den egna framställningen.

-Att välja källor och använda materialet i sin egen produktion.

 

Förslag på ämnen:

- En känd person, t ex Emmanuel Macron, Kylian Mbappé, Edith Piaf, Ludvig XIV, Victor Hugo

- Franska köket

- Franska skolsystemet

- Franska språkets släktskap

- Jämförelser mellan franskan i Frankrike och ett annat fransktalande land, t ex Belgien, Canada, Tunisien

- Ett minoritetsspråk i Frankrike, t. ex. occitanska, bretonska, katalanska, flamländska....

- Franska kolonialimperiet

- Franska revolutionen

- Frankrike under första eller andra världskriget

 

Genomförande (din lärare finns med som stöd genom hela momentet)

-Du samlar material från olika källor.

-Du sätter ihop en Powerpoint, med framsida, inledning, huvuddel (indelat i underrubriker), avslutning, samt källförteckning.

-Du bearbetar och förbättrar under arbetets gång.

-Du förbereder och genomför din muntliga framställning, med hjälp av din PowerPoint.

 

Lektioner: 

Tis  9/5, ons 10/5 (ej de som har muntligt nationellt prov), tis 23/5, 

Redovisning:

Tis 30/5

 

Bedömning

Se matris. Observera att alla kunskapskrav väger inte lika tungt. Det kunskapskravet som heter "Formulering" väger tyngre än de övriga två.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9

Matriser

M2
Muntlig framställning

1
2
3
Urval och användning
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulering
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Förtydligande och variation
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: