Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skyttorp, Historia, medeltiden åk 4-6

Skapad 2017-05-01 17:27 i Skyttorps skola Uppsala
Planeringen utgår ifrån Puls Historia. Medeltiden-hur folk levde i Norden Medeltiden-kungarna och krigen
Grundskola 4 – 6 Historia
Vi kommer att läsa om hur det var att leva på medeltiden i Sverige. Bland annat om sjukdomar, magi och mirakel, lag och ordning, ståndsamhället och hur det var ute i världen.

Vi kommer även att läsa om viktiga personer under medeltiden och bekanta oss med några viktiga händelser som t.ex. Digerdöden och Stockholms blodbad.

Innehåll

Mål - vad ska vi lära oss?

Målet med arbetsområdet är att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Förstå hur människor i olika historiska perioder har levt under olika förutsättningar
 • Förstå hur historiska personer och händelser har fått konsekvenser för vårt nutida samhälle
 • Förstå konsekvenserna av kristendomens utveckling i form av reformationen
 • Förstå skillnaden mellan de olika samhällsklasserna och se likheter och skillnader mellan att vara människa då och nu

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att:

 • Läsa faktatexter tillsammans och diskutera texterna
 • Skriva resonemang och bearbeta fakta skriftligt
 • Kolla på faktafilmer
 • Arbeta i helklass, individuellt och i grupp

Bedömning - hur kan vi visa vad vi lär oss?

Du kommer att bedömas utifrån:

 • Hur väl du deltar i diskussioner i klassen 
 • Hur väl du kan uttrycka dina resonemang skriftligt samt utveckla dina svar
 • Din förmåga att se likheter och skillnader mellan att leva på medeltiden och nu
 • Hur väl du deltar och samarbetar i uppgifterna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Bedömningsmatris historia år 4-5 Medeltiden

>>>
>>>
Faktakunskaper och begrepp
Att använda kunskaper och begrepp
Jag har vissa grundläggande kunskaper och kan med viss hjälp redogöra för fakta om medeltiden. Jag behöver hjälp för att sätta in vissa historiska namn och begrepp i ett sammanhang
Jag kan beskriva och förklara fakta, namn och begrepp som hör till ämnet med egna ord Jag kan sätta in fakta i ett sammanhang
Jag beskriver och förklarar på ett tydligt sätt och använder mig av fakta och begrepp som hör till ämnet Jag använder kunskapen i olika sammanhang.
Se likheter och olikheter
att reflektera,jämföra och dra slutsatser utifrån det du läst, sett och hört
Jag kan med hjälp berätta och göra reflektioner samt göra enkla jämförelser mellan medeltiden och nutiden.
Jag reflekterar, gör jämförelser och drar egna slutsatser kring livet på medeltiden och nutiden.
Jag reflekterar, jämför och drar slutsatser genom att använda olika källor. Jag använder faktakunskaper och egna erfarenheter när jag jämför medeltid och nutid.
Söka och bearbeta information
att söka information, värdera källor och kritiskt granska
Jag kan med hjälp söka och samla information om medeltiden.
Jag kan välja och sortera information utifrån givna frågeställningar.
Jag kan söka, använda och till viss del kritiskt granska information från olika källor
Samtala och diskutera
att argumentera och diskutera sina åsikter och kunskaper att lyssna på och respektera andras åsikter
Jag deltar sällan i samtal och diskussioner och behöver stöd för att svara på enkla frågor om medeltiden.
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor
Jag deltar i samtal och diskussioner på ett sätt som för samtalet framåt. Jag lyssnar på andras åsikter och använder mig av dem i diskussionen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: