Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens resurser

Skapad 2017-05-01 20:32 i Östergårdsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Geografi
Vi studerar jordens resurser och hur de används, nu och i ett långsiktigt perspektiv. Vi undersöker hur våra val i vardagen bidrar till en hållbar utveckling. Slutligen sammanfattar vi arbetet genom att tillsammans skriva en gemensam bok med olika tips på hur vi kan spara på naturresurserna och få en bättre miljö och framtid.

Innehåll

Tid

Vecka 18-20

Mål

Konkretiserade mål

Du ska känna till och kunna: 

 • vilka våra naturresurser är: vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen.
 • var på jorden naturresurserna finns och vad de används till
 • vattnets betydelse, vattnets fördelning och vattnets kretslopp.
 • hur du kan göra för att bidra till en bättre miljö genom att spara på våra naturresurser
 • att vi har ojämlika levnadsvillkor i världen och skäl till att vi har det
 • organisationer och människor som arbetar för att förbättra människor levnadsvillkor

Arbetssätt: Hur ska vi jobba?

Vi når ovan mål genom att:

 • se film och skriva om jordens naturresurser, var de finns och vad de används till
 • samtala kring svårigheter och problem med att det finns många resurser på vissa ställen och att det saknas på andra
 • samla in och mäta hur mycket vatten vi själva förbrukar och jämföra det med andra länder
 • samla tips på hur vi kan göra för att spara på naturresurserna och få en bättre miljö
 • skriva en gemensam miljö-bok med tips och idéer

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Vara delaktig i samtal och diskussioner
 • Använda dig av olika begrepp inom detta arbetsområde
 • Ha grundläggande kunskaper om våra naturresurser och deras användning

Utvärdering

 Vi utvärderar arbetet muntligt kontinuerligt under arbetets gång. Dessutom kommer vi att ha en skriftlig utvärdering och ett skriftligt test under vecka 20. Ditt bidrag till den gemensamma miljö-boken kommer också att utvärderas och bedömas.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: