Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik år 5

Skapad 2017-05-01 20:45 i Almekärrsskolan Lerum
Vi kommer att arbeta med statistik
Grundskola 5 Matematik
Mycket av den information som möter oss i vardagen är statistisk information. Det kan vara idrottsresultat, privatekonomiska kalkyler eller geografisk data. Statistik kan presenteras på en mängd olika sätt och kan den används ibland för att vilseleda. Det är därför centralt att ha kunskaper om statistik för att kunna tolka, bedöma och värdera olika typer av information.

Innehåll

Arbetsområde:

I detta arbetsområde kommer du att få arbeta med statistik. Vi kommer att lära oss om olika diagram och hur man gör frekvenstabeller och diagram, både för hand och med hjälp av ditt lärverktyg. Vi kommer också att se exempel på hur man kan använda diagram för att vilseleda. Du kommer också att lära dig att använda tre olika lägesmått, medelvärde, median och typvärde. Du avslutar området med att göra en egen statistisk undersökning, där du presenterar ditt resultat med hjälp av en tabell, lämpligt diagram och beräknar olika lägesmått om det är möjligt.

Konkreta mål:

Du ska kunna:

- genomföra en undersökning och redovisa den med hjälp av ett diagram och frekvenstabell.

- använda och veta vad de matematiska begreppen medelvärde, median och typvärde betyder. 

- tolka olika slags diagram.

 

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

-  göra en enkel statistisk undersökning.

-  använda olika slags diagram, tex stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram.

-  kunna räkna ut medeltal, typvärde och median. 

- använda matematiska begrepp i rätt sammanhang.

- tolka olika slags diagram.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: