Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ Matematik åk 8 vecka 19-24

Skapad 2017-05-02 09:50 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 Matematik
Under slutet av vårterminen ska vi repetera procent och koordinatsystem.

Innehåll

Syfte 

I detta arbetsområde tränar vi vår förmåga att:

 • Välja och använda effektiva metoder för att utföra matematiska beräkningar och lösa matematiska problem (Metod)
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp (Begrepp)
 • Använda matematikens uttrycksformer i samtal, argumentation och beräkningar (Kommunikation)
 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder (Problemlösning)
 • Förklara och motivera tillvägagångssätt och olika lösningsförslag samt om resultaten är rimliga i förhållande till frågeställningen (Resonemang)

Arbetssätt 

Under detta avsnitt använder vi oss av följande moment:

 • Planering
 • Lärarledda genomgångar/diskussioner
 • Gruppaktiviteter/Diskussionsuppgifter
 • Träningsuppgifter i matematikboken, NOMP, övningsblad m.m 
 • Begreppslistor (finns efter kapitlet i matematikboken)
 • Boken finns inläst på inläsningstjänst.

Under lektionerna kommer vi till viss del att arbeta med praktiska aktiviteter samt med gemensamma beräkningsuppgifter. Det är viktigt att ligga i fas med tidsplaneringen! Om du är sjuk eller ledig måste du ta ett eget ansvar för att ligga i fas. Kom till lektionerna väl förberedd genom att läsa igenom instruktionerna till avsnitten innan vi påbörjar arbetet i klassrummet, på så sätt kan vi tillsammans få mer tid till att träna effektivare under lektionerna. Om inte lektionstiden räcker till använd dig av elevens val-tid på fredagar eller läxhjälp på onsdagar 15-16 för att komma ifatt. 

Bedömning

Under detta arbetsområde kommer dina kunskaper bedömas utifrån det du presterar på lektionerna utifrån delaktighet och muntlig kommunikationsförmåga. Bedömningen presenteras muntligt i samband med betygsinfo v.23

 Kommunikation
Du kan använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften. 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: