Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JÄ VT 17 Åk 8 Sv Kulor i hjärtat VB

Skapad 2017-05-02 10:19 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Svenska
Vilka är dina kulor i hjärtat?

Innehåll

Namn på arbetsområdet

Kulor i hjärtat vt-17

 

Mål för elev

Du ska lära dig att 

  • läsa och analysera skönlitteratur
  • känna igen vad som är typiskt för gestaltande texter
  • tolka och föra resonemang om budskap, språk och stil i skönlitteratur
  • skriva en text där du gestaltar en känsla
  • ge respons på andras texter
  • bearbeta dina egna texter
  • använda ett varierat och korrekt språk
  • kombinera text och bild

 

Innehåll

Arbetsområdet behandlar genren skönlitteratur. Du kommer att läsa och diskutera Kulor i hjärtat av Cilla Naumann.

Genomförande

Under arbetsområdet kommer du att läsa och lyssna till boken Kulor i hjärtat. Varje kapitel kommer vi att bearbeta antingen enskilt eller i grupp, skriftligt och muntligt.

 

Vi kommer att gå igenom vad som är typiskt för skönlitterära gestaltningar, hur man skriver gestaltande, hur du analyserar en text samt hur du samtalar på ett bra sätt.


Under arbetsområdet kommer du också lära dig mer om hur du skriver mer uttrycksfullt genom att använda liknelser, metaforer, retoriska frågor och andra stilgrepp.


Bedömning

Du visar dina kunskaper genom att delta i de diskussioner och övningar vi gör i klassrummet, genom att analysera boken i skrift, genom att skriva en text där du gestaltar en känsla, samt läsa in din text till bilder.

Bedömningen avser din förmåga att:

formulera dig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften samt att följa språkliga normer och anpassa språket efter syfte och mottagare.

Kursplanemål

Berättande texter och sakprosatexter
Läsa och skriva
Tala, lyssna, samtala

Matriser

Sv
Läsa + kombiner text, bild och musik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kombinera text, bild och musik
Dina bilder och ditt tal förstärker innehållet i din text i huvudsak
fungerande Dina bilder och ditt tal förstärker innehållet i din text så att det blir tydligare och mer levande för läsaren/lyssnaren ändamålsenligt
Dina bilder och ditt tal förstärker innehållet i din text så att texten fördjupas och blir mer levande för läsaren/lyssnaren ändamålsenligt och effektivt

Sv
SKRIVA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
gestaltande beskrivningar
Din text innehåller någon gestaltande beskrivning av din känsla enkla
Din text innehåller några tydliga gestaltande beskrivningar av din känsla, du beskriver hur känslan visar sig, både i ansikte, kropp och i vad du gör och säger utvecklade
Din text innehåller flera tydliga gestaltande beskrivningar av din känsla, beskriver på flera sätt hur känslan visar sig, både i ansikte, kropp och i vad du gör och säger välutvecklade
Struktur och textbindning
Du delar ibland in i stycken och skriver en tydlig inledning ELLER avslutning. Texten har en enkel spänningskurva. i huvudsak fungerande
Du delar oftast in i stycken och skriver en tydlig inledning OCH avslutning Texten har en lite mer komplex spänningskurva relativt väl fungerande
Du delar alltid in i stycken och skriver både en inledning som skapar intresse och en avslutning med “knorr” Texten har en komplex spänningskurva väl fungerande
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt. skriver på något ställe med träffande, annorlunda uttryck upprepar ibland ord startar oftast meningar på samma sätt binder ihop meningar med OCH/MEN använder något stilgrepp viss variation
Ordvalet är utvecklat och passande till texttypen skriver på några ställen med träffande, annorlunda uttryck upprepar sällan ord startar meningar på samma sätt har variation på bindeorden använder några stilgrepp relativt god variation
Ordvalet är välutvecklat och passande till texttypen skriver på många ställen med träffande, annorlunda uttryck upprepar mycket sällan ord eller startar meningar på samma sätt - om det inte har effekt för texten har stor variation på bindeorden använder många stilgrepp god variation
Skrivregler
följa språkliga normer
gör ibland fel på stor/liten bokstav glömmer eller sätter ibland ut fel skiljetecken du blandar olika tempus på ett felaktigt sätt dina meningar är oftast enkla och ganska korta. du radar ibland satser på varandra och skiljer dem åt med kommatecken. i huvudsak
använder stor/liten bokstav rätt använder oftast rätt skiljetecken du blandar ibland olika tempus på ett felaktigt sätt dina meningarnas längd och ordföljd varierar du satsradar sällan relativt väl
använder stor/liten bokstav rätt gör få fel i användning av skiljetecken du använder tempus korrekt meningarna är varierande i längd och variationen ger ett behagligt flyt i texten du satsradar inte väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: