👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi 9c Vaksalaskolan

Skapad 2017-05-02 10:58 i Förberedelseenheten Uppsala
Ordet ekonomi betyder att hushålla. Vi måste alla hushålla med de resurser som finns. Det gäller både inom den privata, den offentliga och den globala ekonomin.
Grundskola 9 Samhällskunskap

Det här med pengar verkar vara något mycket viktigt, eller hur? Varför finns egentligen pengar? Hur fungerar en ekonomi i ett företag och i samhället? Måste vi betala skatt och varför? Hur hanterar företag, banken, kommunen och staten sina pengar? Vad betyder inflation och vilka politiska åtgärder vidtar man? Det är några frågor som du kommer att få lära dig mer om genom just studier i samhällsekonomi.

Innehåll

Syfte och övergripande, mål från läroplanen

.........Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen..................

 Du kommer att :

 • Delta i genomgångar och föra anteckningar.
 • Läsa olika texter och träna på begrepp som hör till ämnet.
 • Arbeta med skriftliga uppgifter.
 • söka fakta med hjälp av olika medier.
 • Delta i diskussioner och värderingsövningar.
 • Se på informationsfilm.

 

 

 

Bedömning

Läraren bedömer elevens kunskaper och förmågor fortlöpande.
En summativ bedömning görs vid arbetsområdets slut, genom muntligt eller skriftligt test.

Uppgifter

 • Arbetsuppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Samhällsekonomi åk 9 (T)

E
C
A
Ekonomiska kretsloppet - vad är det och hur påverkar det individen och samhället?
Du kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av det ekonomiska kretsloppet (och tvärt om).
Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av det ekonomiska kretsloppet (och tvärt om).
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av det ekonomiska kretsloppet (och tvärt om).
Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
Du visar att du har grundläggande kunskaper om olika samhällstrukturer. Du visar detta genom att undersöka och förklara hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället fungerar.
Du visar att du har goda kunskaper om olika samhällstrukturer. Du undersöker och förklarar utförligt hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället fungerar
Du visar mycket goda kunskaper om olika samhällstrukturer. Du undersöker och förklarar utförligt, ur flera olika synvinklar, hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället fungerar
Begrepp
Du kan använda samhällsekonomiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. (Ex. konkurs, högkonjunktur, inflation och efterfrågan.)
Du kan använda samhällsekonomiska begrepp på ett fungerande sätt. (Ex. konkurs, högkonjunktur, inflation och efterfrågan.)
Du kan använda samhällsekonomiska begrepp på ett väl fungerande sätt. (Ex. konkurs, högkonjunktur, inflation och efterfrågan.)