👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krusboda skola Ma år 5 17/18

Skapad 2017-05-02 12:40 i Krusboda skola Tyresö
I år 5 använder vi materialet MatteBorgen 5 A och 5 B. Utöver detta ägnar vi oss åt olika former av praktisk matte, både inom- och utomhus, huvudräkning bl.a. via olika webadresser och diagnoser som bl.a. Skolverket ger ut.
Grundskola 5 Matematik
Vi tränar matematik i olika former för att utveckla våra kunskaper mot målen i läroplanen. Viktigt att behärska de olika räknesätten med ökande svårighetsgrad, klara problemlösning, geometri, procenträkning, bråk och många andra moment som ingår kurserna.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Matte Borgen är indelad i olika kapitel, där varje kapitel avslutas med ett Diagnostiskt prov (DP). Provets resultat ger sedan en bild av hur man går vidare; - repetition, - fördjupning (Tornet) eller - klar för nästa kapitel.

Under åk 5  kommer vi att arbeta med följande kapitel:

Stora tal
Geometri
Decimaltal
Vikt och volym
Temperatur och diagram
Träna med miniräknaren
Bråk, Procent

Programmering: Vi arbetar med code.org och scrach. 

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Mål

Varje kapitel har egna mål som vi arbetar med under veckorna fram till ett nytt DP.

 

Undervisning och arbetsformer

Varje nytt kapitel (avsnitt) inleds med en genomgång. Ibland görs detta för alla som arbetar med samma bok. Ibland görs den för den eller de elever som ska börja med kapitlet, före eller efter de andra.

Bedömning

Du bedöms hur du arbetar ensam ibland och i grupp ibland. Du bedöms också på hur du löser uppgifterna. Behöver du hjälp eller kan du själv se hur man ska lösa uppgiften.

Vad ska bedömas?

Se ovan.

Hur ska det bedömas?

Genom att du gör diagnoser och genom observationer av ditt och andras gemensamma arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma