Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen

Skapad 2017-05-02 13:08 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 7 Religionskunskap
Kristendomen är världens största religion och har en ca 2000 år gammal historia. Men vad innebär religionen? Vad innebär det att vara kristen?

Innehåll

Vad du ska kunna

 • Kristendomens urkund och något om dess uppbyggnad och innehåll
 • De tre olika inriktningarna och vad de innebär
 • Centrala tankegångar inom kristendomen
 • Kristendomens historia
 • Föra ett resonemang om kunskaperna du har
 • Källkritik

 

Tillämpning

 • Förhör

 

Undervisning

 • Genomgångar
 • Film
 • Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  C 9
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
  Re  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  A 9
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 9

Matriser

Re
Kristendomen

E
C
A
Faktakunskaper
Urkund Centrala tankegångar Religiösa uttryck
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Du har grundläggande kunskaper som du visar genom att beskriva dem.
Du har goda kunskaper och kan beskriva samband mellan dem.
Du har mycket goda kunskaper och kan beskriva utförliga samband.
Resonera
Att leva med religionen
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Du kan på ett enkelt resonera om hur en kristen lever
Du kan utförligt resonera om hur en kristen lever
Du kan föra ett välutvecklat resonemang om hur en kristen lever
Källkritik
Söka information och kritiskt granska den
Du kan använda källor och förklara trovärdigheten
Du kan använda flera källor och utförligt beskriva trovärdigheten. Du kan föra ett enkelt resonemang om trovärdigheten.
Du kan använda flera källor och beskriva samt för ett välutvecklat resonemang om deras trovärdighet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: