Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Husdjur och bondgårdsdjur tema

Skapad 2017-05-02 14:17 i Vessigebroskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för förskoleklass och fritidshem i Falkenbergs kommunala skolor
Grundskola F
Nu ska Upptäckarna bli experter på hus- och bondgårdsdjur. Tillsammans ska eleverna ta reda på olika saker som de vill lära sig om djuren.

Innehåll

Eleverna kommer att arbeta med ett djurtema tillsammans. Eleverna har fått bestämma enskilt vilket hus-eller bondgårdsdjur som de vill lära sig mer om. Därefter samlade vi in elevernas frågeställningar om djuren. Eleverna får möjlighet att söka fakta i böcker, internet och filmer. Undervisningsformer : läsa, skapa, skriva, sjunga, drama, studiebesök, redovisning. Vi utvärderar kontinuerligt genom att fråga barnen om vad de har lärt sig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: