Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tjernobyl - 31 år sedan

Skapad 2017-05-02 14:57 i Förslövs skola F-9 Båstad
Arbetsområdet tar upp kärnfysik och det elektormagnetiska fältet och jämför det intiutiva begreppet strålning från dessa två källor. Det kopplas också till atommodellen och hur förståelsen för atomens byggnad kan förklara "strålning" och vad det har betytt för oss människor.
Grundskola 7 – 9 Kemi Fysik
Det är nu 31 år sedan kärnkraftverket i Tjernobyl nuvarande Ukraina exploderade och radioaktivt damm spred sig över stora ytor. Bland annat drabbades vi i Sverige av det radioaktiva dammet från olyckan och än i dag kan man mäta förhöjda värden av radioaktivitet hos renskötare i norra Sverige.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:


Du visar att du kan använda fysikens begrepp genom att diskutera likheter och skillnader mellan olika typer av strålning och koppla det till kunskap om atomens byggnad.

Du kan diskutera hur vår kunskap om atomens uppbyggnad har påverkat människans livssituation och resonera om konsekvenser för vårt samhälle både för den enskilda människan som för regioner och hela världen.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:


Vi kommer att bedöma din förmåga att förklara och visa på samband med användning fysikens atom-och molekylbegrepp.

Din förmåga att resonera kring viktiga naturvetenskapliga upptäckter (e.g. atomen) och dess betydelse för människans levnadsvillkor

Din förmåga att dra slutsatser som kopplas till fysikens modeller.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi kommer att titta på filmer på nätet för att hämta in kunskaper både i skolan och som hemarbete (flippat klassrum).

Du kommer att få föreläsningar om atommodellen och övningar i att dra slutsatser från fakta.

Du kommer att öva dig i att förklara fysikalisk fenomen som till exempel radioaktiv strålning utifrån kunskap om atomen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: