👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Skåne

Skapad 2017-05-02 15:01 i Byskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Ett större tema i so, no och sv om Skåne.
Grundskola 3 Svenska NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Du kommer att få lära dig mer om vårt eget landskap. Du kommer att få lära dig om Skånes olika naturtyper och om vad som kännetecknar Skåne. Du kommer att få lära dig lite om Skånes historia och om Skånes geografi. Du kommer att få lära dig om kartor och geografiska begrepp.

Innehåll

Mål

 

 • Du ska kunna läsa en enkel karta och kunna väderstrecken.
 • Du ska känna till några geografiska begrepp.
 • Du ska lära dig något om Skånes naturtyper.
 • Du ska känna till Skånes landskapsblomma, landskapsdjur, landskapsflagga och vapensköld.
 • Du ska ska kunna en del av Skånes geografi, städer, sjöar, åar m.m.
 • Du ska känna till något om Skånes historia.

Arbetssätt och redovisning

Du kommer att få lära dig om Skåne genom att söka fakta på olika sätt, kolla på bilder samt skriva korta faktatexter om landskapet.

Du kommer få arbeta enskilt genom att rita, måla och använda bilder som representerar Skåne.

Du kommer få jobba i par och lära dig om olika städer.

Bedömning

Genom att samarbeta i par, berätta för mig och klassen, samtala, skriva, rita, måla och presentera fakta med en powerpoint presentation visar du att du kan:

 • läsa en enkel karta.
 • känner till några geografiska begrepp.
 • lärt dig något om Skånes naturtyper.
 • kan en del av Skånes geografi, städer, sjöar, åar m.m.
 • känner till något om Skånes historia.
 • kan skriva faktatexter om det du lärt dig.

I samtal och diskussioner visar du att du har förståelse för:

hur Skånes olika naturtyper spelar roll för var de flesta människorna bor.

Att du kan geografiska begrepp så som väderstrecken. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3