Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fältstudie - Risker eller ett hållbart samhälle?

Skapad 2017-05-02 15:24 i Östhammar
En fältstudie om trygga/otrygga platser
Grundskola 8 Geografi

Innehåll

 

En geografisk fältstudie handlar om att besöka en plats - se hur platsen har använts tidigare, hur den används idag, vad den kan användas till i framtiden och presentera detta med hjälp av kartor med information. Dessa kartor brukar kallas för GIS (Geografiska-Informations-System) dvs kartor som man ritat information på. 

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering och hållbar samhällsutveckling. Det är alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig.  

Vad finns det för risker i Alunda? Vad vi gör eller vilka verksamheter som finns i det lokala samhället (Alunda) har påverkan global.   

Ni ska få undersöka vilka risker som finns i Alunda. Eller så undersöker ni vilka platser, delar eller verksamheter i Alunda som är hållbara/icke-hållbara, presentera det med hjälp av GIS-verktyg och lämna förslag på förbättringar som ska lämnas till kommunen.

 

 

 

 

Vad handlar arbetsområdet om? 

 • Vilka orsaker kan det finnas till att en plats eller verksamhet är icke-hållbar? 
  - Vad är orsakerna bakom de risker som finns i Alunda? 
 • Hur kan man arbeta för att ta reda på risker eller att en plats är hållbar/icke-hållbar? 
 • Hur kan man använda sig av GIS för att visa geografisk information? 
 • Hur kan man öka hållbarheten i det lokala samhället? 
 • Hur kan man påverka sin kommun? 

Hur kommer vi att arbeta? 

 • Genomgång kring geografisk fältstudie, GIS, hållbar utveckling 
 • Planering och utförandet av fältstudie i grupp 
 • Presentation av resultat i respektive klass 
 • Kamratbedömning av presentationer 

Utformande av ett medborgarförslag till Östhammars kommun om en förbättring i relation till risker eller hållbar utveckling av Alunda. 

 

 

Uppgifter

 • Fältstudie om risker och hållbar utveckling 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: