Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Klimatsmart16/17

Skapad 2017-05-02 16:09 i Friskolan Metis Grundskolor
Ett temaarbete för åk 4-6 med fokus på hållbar utveckling och ekologiska fotavtryck.
Grundskola 4 – 6 Hem- och konsumentkunskap Svenska Geografi Kemi Teknik Biologi
Under 11 veckor kommer du att få lära dig mer om hur vi människor påverkar naturen och hur vi i vardagen kan ta hand om vår miljö och göra medvetna val.

Innehåll

Undervisning

Redan innan temat startar har vi fyra hemkunskapspass med inriktning mot hållbar utveckling. Här arbetar vi med äppelprovning samt vilka val vi gör när vi köper äpplen och hur de kan påverka miljön. Vi lär oss om mikroplaster samt plastens påverkan på miljön och på vår hälsa. Vi lär oss om miljömärkning och vi är pryldetektiver och lär oss om avfallstrappan och hur avfallet ska tas omhand.

 

Mellan veckorna 11-22 kommer vi att arbeta åldersblandat åk 4-6 med temat Klimatsmart.

Som upptakt v.11 ser vi filmen Earth som handlar om människans påverkan på vårt jordklot och hur detta påverkar djur och natur.

Vecka 12 jobbar vi med Earth Hour och varför det är viktigt att engagera sig i denna manifestation. Vi diskuterar också hur vi kan energispara i våra hem.

 

Under v.13-14  jobbar vi med följande fokusområden:

 • Historiskt perspektiv 
 • Vad är klimatförändringar? 
 • Ekologiska fotavtryck 

Under v.16-19  jobbar vi med följande fokusområden:

 • Globala miljömål
 • Definition “Hållbar utveckling” , skriva Faktarutor om hållbar utveckling, ekologiska fotavtryck, palmolja, soja och bomull
 • Konsumtion

Vi kommer att titta på film, läsa i böcker och på internet, arbeta praktiskt, diskutera och lyssna på varandra. 

De sista veckorna får eleverna välja något område att fördjupa sig i och förbereda sig inför redovisningen som är planerad till torsdagen den 1 juni.

 

Under temat kommer vi att bedöma på vilket sätt du utvecklar din förmåga att:

 • förstå innebörden av nya ord och begrepp som t ex återvinning, återanvändning, mikroplast, klimatförändringar, miljöförstöringar, hållbar utveckling, globala miljömål, ekologiska fotavtryck, konsumtion och ekologiska val. (begreppslig förmåga)
 • lyssna och ta till dig fakta om miljö och hållbar utveckling genom föreläsningar, böcker, filmer och via internet. (förmågan att hantera information)
 • beskriva och förklara hur individens val och livsstil påverkar oss själva, vår närmiljö och globalt . (analysförmåga)
 • delta i samtal och diskutera kring frågor om hållbar utveckling och hur vi ska leva för att vara klimatsmarta. (kommunikativ förmåga)
 • visa vad du har lärt dig, redovisa och kan framföra din fördjupning. (metakognitiv förmåga)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.
  Hkk  1-6
 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  1-6
 • Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
  Hkk  1-6
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: