Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnen runt omkring oss

Skapad 2017-05-02 16:25 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Grundskola 6 Kemi
Vi ska lära oss mer om ämnen som finns runt omkring oss.

Innehåll

Konkretisering av mål

Syfte

Din förmåga att

 

 

Centralt innehåll

Kemin i naturen

  • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

     

Kemin i vardagen och samhället

 Kemin och världsbilden

Tidsperiod

v. 9-13

Undervisning - vi kommer att

  • Arbeta med Koll på NO 6 kapitel 4
  • Se filmer

Bedömning - dessa förmågor kommer att bedömas

  • Berätta om hur man framställer järn
  • Förklara hur det kan finnas enormt många fler ämnen, än runt de 100 grundämnen som finns.
  • Förklara varför man ska återvinna metaller.

 

Matriser

Ke
Ämnen runt omkring oss

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Berätta hur man framställer järn?
Eleven förklarar till viss del brytning av järnmalm.
Eleven beskriver brytning av järnmalm och använder några begrepp, som brytning, dagbrott, gruva, anrikning, järnmalm och kemisk förening på ett korrekt sätt.
Eleven beskriver utförligt brytning av järnmalm genom att använda alla begrepp på ett korrekt sätt.
Förklara hur det kan finnas enormt många fler ämnen än runt de 100 grundämnen som finns?
Eleven kan till viss del förklara genom att visa på skillnaden mellan grundämnen och kemiska föreningar med hjälp av exempel.
Eleven förstår och kan förklara skillnaden mellan grundämnen och kemiska föreningar och ge exempel.
Varför ska man återvinna metaller?
Eleven kan ge ett argument för metallåtervinning
Eleven kan ge ett argument för metallåtervinning med en godtagbar förklaring.
Eleven kan ge två argument för metallåtervinning med godtagbara förklaringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: