Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Form och storlek

Skapad 2017-05-02 16:34 i Tärnsjö skola Heby
Grundskola 4 Matematik
Det här arbetsområdet handlar om att: - beskriva form och storlek, - uppskatta och jämföra vinklars storlek, - beskriva symmetri och symmetrilinjer, - beräkna omkrets och area och visa på samband

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Se under rubriken Läroplan

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Se under rubriken Läroplan

Beskrivning av arbetsområdet:

I det här arbetsområdet kommer du att träna på att:

 • beskriva form och storlek
 • uppskatta och jämföra vinklars storlek,
 • beskriva symmetri och symmetrilinjer,
 • beräkna omkrets och area och visa på samband,
 • sätta dig in i problem och använda nya strategier.

Du kommer att jobba i grupp och enskilt, laborativt och med övningar i boken.

 

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • benämna vinklar med rätt namn (spetsig, rät och trubbig),
 • uppskatta vinklars storlek,
 • hitta symmetrilinjer hos geometriska figurer,
 • beräkna area,
 • konstruera geometriska figurer med bestämd area,
 • beräkna omkrets
 • konstruera geometriska figurer med bestämd omkrets,
 • se samband mellan omkrets och area.

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi kommer främst att arbeta med området veckorna 17-23

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vinklar
 • Ma  E 6
Du kan namnge vinklar på ett korrekt sätt.
Du kan även ange i grader hur stor vinkeln är på ett ganska bra sätt.
Du kan ange i grader hur stor vinkeln är på ett helt korrekt sätt.
Symmetrilinjer
 • Ma  E 6
Du kan på en geometrisk figur markera symmetrilinjer.
Du kan på en geometrisk figur även markera när det finns fler symmetrilinjer.
Omkrets
 • Ma  E 6
Du kan på ett beskriva vad omkrets är.
Omkrets
 • Ma  E 6
Du kan beräkna omkretsen på en geometrisk figur på ett ganska bra sätt med ganska bra resultat.
Du kan beräkna omkretsen på en geometrisk figur på ett bra sätt med bra resultat.
Du kan beräkna omkretsen på en geometrisk figur på ett mycket bra sätt med helt korrekt resultat.
Area
 • Ma  E 6
Du kan beskriva vad area är.
Area
 • Ma  E 6
Du kan beräkna arean på en geometrisk figur på ett ganska bra sätt med ganska bra resultat.
Du kan beräkna arean på en geometrisk figur på ett bra sätt med bra resultat.
Du kan beräkna arean på en geometrisk figur på ett mycket bra sätt med helt korrekt svar resultat.
Omkrets
 • Ma  E 6
Du kan rita en geometrisk figur med given omkrets med ett ganska bra resultat.
Du kan rita en geometrisk figur med given omkrets med ett bra resultat.
Du kan rita en geometrisk figur med given omkrets med ett mycket bra resultat.
Area
 • Ma  E 6
Du kan rita en geometrisk figur med given area med ett ganska bra resultat.
Du kan rita en geometrisk figur med given area med ett bra resultat.
Du kan rita en geometrisk figur med given area med ett mycket bra resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: