Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska/Samhällskunskap - Argumentation i lag och rätt VT17

Skapad 2017-05-02 17:15 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 Samhällskunskap Svenska
Planering för arbetsområde argumentation & lag och rätt.

Innehåll

Arbetsgång:

Samhällskunskap: 

Tidigare har tränat vi tränat på att argumentera både muntligt och skriftligt. Nu kommer vi att kombinera det med arbetsområdet Lag och rätt. Vi kommer att lära oss om hur rättegångar går till, vad rättssäkerhet är, polisers och domstolars uppgifter i samhället och olika syn på straff/vård av brottslingar.

I ämnet svenska får du fortsätta att träna på att argumentera, diskutera och leda samtal. Vi kommer också att repetera vad som kännetecknar en insändare och skriva insändare.

Även på självkunskapen kommer du att då möjlighet att träna din förmåga att diskutera och argumentera kring olika dilemman som har med Lag och rätt att göra.

 

Undervisning:

Samhällskunskap:

 • Genomgång av insamling av material till argumenterande text/debattmaterial
  Genomgång och läsning  om:
 • Hur rättegångar går till
 • Polisens uppgifter
 • Rättssäkerhet
 • Straff och olika synsätt kring dessa

  Läromedel: Digilär och SO:s samhällskunskap

Svenska:

 • Genomgång av texttypen insändare 
 • Skriva insändare tillsammans och enskilt
 • Öva att argumentera och diskutera

           Läromedel: Spegla språket s. 171-175

 

 

Bedömning:

 • I samhällskunskap i form av debatt
 • I svenska genom att skriva en insändare

 

 

 

Uppgiften:

Svenska

Du ska skriva en insändare om något av följande ämnen: Hårdare straff eller mildare straff, sänkning av straffåldern, straff vid våldtäkt eller dödsstraff. Vilket av ämnena du ska skriva om blir du tilldelad av oss lärare. Ämnet som du skriver om i din insändare kommer du också att få debattera om i samhällskunskapen.

Insändaren som du skriver ska kunna publiceras i ex Lerums tidning eller Göteborgs Posten. Tänk på att använda dina kunskaper om hur en insändare är uppbyggd. Använd gärna skrivmallen i Spegla språket s. 175. 

Skriv din insändare i Google drive i mappen svenska. Döp dokumentet till insändare Lag och rätt.

Din insändare ska vara klar senast den 16/5.

 

 

Samhällskunskap

Du ska förbereda dig inför en muntlig debatt om något av följande ämnen: hrdare straff eller mildare straff, sänkning av straffåldern, straff vid våldtäkt eller dödsstraff. Vilket av ämnena du ska skriva om blir du tilldelad av oss lärare. Ämnet som du skriver om i din insändare kommer du också att få debattera om i samhällskunskapen.

 

Debatten kommer att genomföras med två elever för och två elever mot i varje fråga.

Uppgifter

 • Lag och rätt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9

Matriser

Sv Sh
Matris svenska åk 7-9

E
C
A
SKRIVA
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Sv Sh
Samhällskunskap - Argumentation i lag och rätt VT17

E-kunskapskrav
C-kunskapskrav
A-kunskapskrav
Undersöka samhällsfrågor
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera och uttrycka ståndpunkter
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Begrepp
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: