Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa och svenska år 7 vt-17: Friluftsliv

Skapad 2017-05-02 20:27 i Gammal Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Idrott och hälsa Svenska
Friluftsliv! 8-10 maj kommer vi vara ute i skogen och övernatta. De uppgifter som kommer bedömas är orientering och att planera och genomföra olika friluftsaktiviteter. Du kommer få planera och göra i ordning en lägerplats med vindskydd och eldstad. Du kommer även få anpassa hur du nyttjar skogen med hänsyn till allemansrätten.

Matriser

Sv Idh SvA
Kopia av Idrott och hälsa åk 7-9

Matris för idrott och hälsa slutet åk 9

F
E
C
A
Orientering
Jag kan med viss säkerhet orientera mig i olika miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel
Jag kan med relativt god säkerhet orientera mig i olika miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel
Jag kan med god säkerhet orientera mig i olika miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel
Skador
Jag kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter
Jag kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklande beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter
Jag kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklande beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter
Natur och utemiljö
Jag kan planera och genomföra friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
Jag kan planera och genomföra friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
Jag kan planera och genomföra friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler

Sv Idh SvA
Svenska: Olika texttyper åk 7-9

SKRIVA

F
E
C
A
Skrivförmåga och skrivteknik
Att kunna skriva olika slags texter
Du skriver med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du skriver olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du skriver olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: