👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik vt -17 Krafter

Skapad 2017-05-02 20:28 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Fysik
Märkbara med osynliga!

Innehåll

Konkreta mål

Efter avslutat arbetsområde ska du känna till:

 • vad krafter är och hur man mäter dem,
 • hur krafter påverkar varandra,
 • vad det är för skillnad på massa och tyngd,
 • vad tyngdpunkt är,
 • hur man kan spara kraft med t ex hävstänger samt
 • vad friktion är. 

Arbetssätt

För att du ska kunna nå målen, kommer vi att göra följande:

 • ha lärarledda genomgång
 • laboration
 • läsa och svara på frågor i faktahäftet. 

 

Centralt innehåll

- Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.

- Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

- Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.

- Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

Bedömning

Det som kommer att bedömas är din förmåga att:

 • Genomföra systematiska undersökningar i fysik.
 •  Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

Bedömning kommer att ske i matrisen, se nedan. 

 

Uppgifter

 • Labb: Hävstång – hur kan en kraft mångdubblas?

 • Fysik - frågor att lämna in

 • Reflektionsuppgift - Tröghetslagen (Newtons första lag)

 • Labb: Hävstång – hur kan en kraft mångdubblas?

 • Reflektionsuppgift - Tröghetslagen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik - krafter vt 17

Du når ej målen.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 2
Kommunicera/muntligt
Använda kunskaper i ämnet för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör området.
 • Fy
Du deltar inte i diskussioner som rör ämnet.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Du kan göra enkla motiveringar som till viss del för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Du kan göra utvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Du kan göra välutvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Laborationer/ Praktiskt arete
Genomföra systematiska undersökningar.
 • Fy
I undersökningar använder du oftast utrustning på ett säkert sätt. Du kan inte utifrån resultaten dra enkla slutsatser och föra enkla resonemang. (T.ex. förklara om/hur tyngden påverkar friktionskraften.)
I undersökningar använder du utrustning på ett säkert sätt. Du kan utifrån resultaten dra enkla slusatser och föra enkla resonemang.
I undersökningar använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du kan utifrån resultaten dra utvecklade slusatser och föra utvecklade resonemang.
I undersökningar använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Du kan utifrån resultaten dra välutvecklade slusatser och föra välutvecklade resonemang.
Begrepp
Använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara olika samband som rör området
 • Fy
Du har få kunskaper i området och detta visar du genom att du använder begrepp, modeller och teorier på ett felaktigt sätt.
Du har grundläggande kunskaper i området och detta visar du genom att använda vissa begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Du har goda kunskaper i området och detta visar du genom relativt god användning av begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Du har mycket goda kunskaper i området och detta visar du genom god användning av begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.