Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Anpassningar i naturen

Skapad 2017-05-02 20:54 i Stavby skola Uppsala
Grundskola 6 Biologi
Naturen är full av hemligheter, i olika naturtyper har djur och växter hittat sina knep för att på bästa sätt kunna överleva. Har du tänkt på varför alla fåglar sjunger olika? Eller hur en blomma i djupaste regnskogen kan bli hittad av en insekt eller fjäril? Eller: Varför flyttar bara vissa fåglar på hösten? Varför är blommor så färggranna? Hur kan det finnas liv i öknen? Hur tar sig djuren fram i den täta regnskogen? Hur påverkar vi människor naturen? Det här och mycket mer kommer ni få reda på under detta tema.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att ni ska få fördjupad kunskap om några olika naturtyper i världen och hur djur och växter har anpassat sig till de olika livsmiljöerna. Målet är också att lära ni ska lära er nya begrepp och använda dem för att beskriva samband i naturen.

Innehåll och arbetssätt

Vi kommer att diskutera och prata om vad biologisk mångfald är och hur vi människor påverkar och kan skydda den. Ni kommer också att få läsa om och fördjupa er kunskap om någon naturtyp, hur djuren där anpassat sig, hur de hittar föda, samarbetar och klarar sig från fiender. Vi ska även titta på en film och diskutera den.

Vi kommer att utgå en hel del från texterna i boken "koll på NO".

Redovisning av kunskap

Ni ska redovisa er kunskap genom muntliga diskussioner och "framföranden". Ni kommer också få ett skriftligt läxförhör där ni bl.a. får visa att/hur ni kan använda er av begrepp för att beskriva samband.

Bedömning

Se matrisen för bedömningsaspekter och nivåer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Anpassningar i naturen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva och förklara: Djurens och växternas anpassning.
Använda begrepp från biologin vid beskrivningar och förklaringar av hur djur och växter anpassar sig till olika livsmiljöer.
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du kan beskriva och ge exempel på samband mellan djur/växt och dess livsmiljö. Dina beskrivningar utgår från eget vardagligt språk och förklaringarna är inte helt fullständiga. Du använder få biologiska begrepp
Du kan beskriva och förklara samband mellan djur/växt och dess livsmiljö. Beskrivningarna innehåller vardagligt språk men utgår också från kunskaper i biologi. Du använder dig av biologiska begrepp men inte alltid helt korrekt.
Du kan beskriva och förklara generella samband mellan djur/växt och dess livsmiljö. Beskrivningarna är korrekta och utgår från kunskaper i biologi. De biologiska begreppen används korrekt
Beskriva och förklara: Människans roll i naturen
Beskriva och visa på samband mellan människans beroende av olika naturtyper och hur vi påverkar dem.
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du kan beskriva och ge exempel på hur människan är beroende av naturen och hur vi påverkar den. Dina beskrivningar utgår från eget vardagligt språk och förklaringarna är inte helt fullständiga. Du använder något exempel.
Du kan förklara och visa på samband mellan hur människan är beroende av naturen och hur vi påverkar den. Beskrivningarna innehåller vardagligt språk men utgår också från kunskaper i biologi. Du använder flera exempel och/eller beskriver i flera led.
Du kan förklara och visa på generella samband mellan hur människan är beroende av naturen och hur vi påverkar den. Beskrivningarna är korrekta och utgår från kunskaper i biologi. De biologiska begreppen används korrekt. Du använder exempel som är generella och beskriver i flera led.
Använda och presentera information
Använda naturvetenskaplig information för att presentera kunskap.
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du kan använda viss del av informationen från biologiska texter för att förklara. Ditt språk innehåller få biologiska ord/begrepp.
Du kan ta ut information från biologiska texter och använder dig av exempel för att förklara. Ditt språk innehåller några biologiska ord/begrepp
Du kan ta ut viktig information från biologiska texter och använder dig av väl passande och tydliga exempel för att förklara. Du förklarar även samband. Ditt språk innehåller flera biologiska ord/begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: