Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten - år 1

Skapad 2017-05-02 22:40 i Bergagårdsskolan Öckerö
Vårt arbetsområde inom tema vatten under några veckor.
Grundskola 1 Svenska Teknik Musik NO (år 1-3)

Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen.

Innehåll

Målet med temat vatten är att du ska utveckla;

 • din förmåga att förklara och beskriva vattnets kretslopp
 • din förmåga att använda ord och begrepp som fastform, flytandeform, gasform, H2O, molekyler och atomer, ytspänning.
 • din förståelse för vattnets betydelse för allt liv på jorden
 • din förmåga att delta aktivt i undersökningar och kunna dokumentera detta i text och bild

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att prata om kretsloppet, vad är ett kretslopp? 
Vi kommer att se film om vatten.
Vi läser litteratur om vatten. 
Vi kommer att utföra gemensamma undersökningar 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO Sv Tk Mu
Bedömning

Detta behöver jag arbeta mer med.
Detta kan jag.
NO
Förklara och beskriva vattnets kretslopp.
NO
Vattnets olika former.
NO
Deltar aktivt i vetenskapliga undersökningar och dokumenterar detta i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: