Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 9 Utvecklingsarbete

Skapad 2017-05-03 07:31 i Gåvsta skola Uppsala
Teknik åk 9
Grundskola 7 – 9 Teknik
Teknikutvecklingsarbete Stol

Innehåll

Konkreta mål

  1. Ha kännedom om tekniska system inom IKT. Systemens fördelar, risker och sårbarhet.
  2. Kunna analysera konsekvenser när det gäller val av teknik utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter
  3. Kunna redogöra för teknikens möjligheter för en hållbar utveckling
  4. Kunna redogöra för samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg och vice versa
  5. Kunna resonera kring drivkrafter bakom teknikutvecklingen.
  6. Kunna resonera om kulturella föreställningar om teknik och dess påverkan på kvinnor och mäns yrkesval och teknikanvändning.
  7. Du skall genomföra ett teknikutvecklingsarbete inklusive alla dess faser.
  8. Du skall kunna grunderna i ritteknik och göra en enkel teknisk konstruktion efter en egen ritning
  9. Dokumentera teknikutvecklingsarbetet i en rapport.

Redovisning av kunskaper                                                         Tid: v18-21

Utvecklingsarbetet

Teknisk rapport över utvecklingsarbetet, inklusive loggbok.

Inlämning av ritning

Inlämning/uppvisning av produkt

Bedömning

Hur väl du genomför ett utvecklings- och konstruktionsarbete.

Hur väl du formulerar och väljer handlingsalternativ.

Hur väl du dokumenterar ditt arbete i en tekniskrapport och ritning

Hur väl du resonerar om drivkrafter bakom teknikutvecklingen.

Hur väl du resonerar om tekniska val och dess konsekvenser.

Hur väl du kan redogöra och resonera om de övriga konkreta målen.

Uppgifter

  • Utvecklingsarbete i teknik åk 9

Matriser

Tk
Teknik åk 9

E
C
A
Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten
Teknikarbete/rapport
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Formulera och välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera arbetet med tekniska begrepp och uttrycksformer
Rapport Ritning
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Resonera kring drivkrafter bakom teknik-utvecklingen
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Resonera om tekniska val och deras konsekvenser
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: