Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Respekt Haren vt 2017

Skapad 2017-05-03 08:01 i Diamanten & Rubinen Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

att barnen ska respektera andras åsikter och personligheter

alla ska känna sig respekterade för den de är

att barnen ska vara öppna för varandras likheter och olikheter och se fördelar istället för nackdelar med att vi inte alla är lika

att barnen ska värna om djur, natur och miljö

Aktivitet:

Vi ska läsa böcker som tar upp begreppet respekt. Vi kommer att lyfta och visa på respekt i olika sammanhang i vardagen, samt prata om ordet respekt och vad det står för. 

Vi kommer även att jobba med allemansrätten på olika sätt utifrån material som böcker och filmer samt i praktiken utomhus.

När? Var? Hur? Varför?

Vi arbetar med detta i grupper och spontant i stunden. Vi pedagoger tänker extra mycket på att "ta tillfället i akt" och se situationer där vi kan ta upp och diskutera begreppet respekt med barnen. Vi vill att barnen ska få förståelse och acceptans för allas olikheter och likheter och se att olikheter kan vara en tillgång.

Vi arbetar med allemansrätten och miljö när vi går till skogen, ute på gården och inomhus för att visa att det har betydelse för fler än ”mig själv” att vara rädd om det vi har.

Resultat - hur blev det?

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: