Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilar

Skapad 2017-05-03 08:58 i Gamla Förskolan Lekhagen Vaxholm Stad
Förskola
Vi har genom ett odlingsprojekt fått beviljat att köpa in fjärilslarver. Nu ska det bli spännande att se fjärilens livscykel och höra vad barnen kan och vill veta!

Innehåll

Vad?

Vi köper in tistelfjärilar och startar ett projekt. Vi ska ta del av deras livscykel och lära oss mer om fjärilar.

Varför?

Vi har under en tid arbetat med djur och ska nu fördjupa oss i fjärilar. Fjärilar har en spännande livscykel och vi tror att det lätt kan fånga barnen.De flesta barn känner till fjärilar och nu på våren kan vi även se dem ute i naturen och på gården.

Hur?

Fråga barnen vad de vet om fjärilar. Lyssna in dem och väcka barnens intresse genom att prata om, visa filmer, låna och läsa böcker. 

Stödfrågor till barnen:

- Vad vet du om fjärilar?

- Vad vill du ta reda på om fjärilar?

- Hur kan vi ta reda på det? Hur ska vi göra?

Vi vill att barnen ska få lära och uppleva fjärilar på många olika sätt och kommer initiera skapande, lek, drama, litteratur, bilder, film.  
Barnens tankar, funderingar och frågor får driva projektet framåt.

 

Dokumentation
 • Vi avsätter tid i direkt anslutning till det vi gjort. De/den som håller i aktiviteten ansvarar för dokumentationen.
 • Vi skriver på lösa blad (tre/fyrspaltare, lotusdiagram mm) fotograferar, filmar, lärloggar och bloggar.
 • Dokumentationerna går vi igenom tillsammans under PUT.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: