Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionernas tid - 2017

Skapad 2017-05-03 09:35 i Tullbroskolan Falkenberg
Ett arbete som behandlar fyra revolutioner på 1700-talet. Den agrara, industriella, amerikanska och franska revolutionen.
Grundskola 8 – 9 Historia
En revolution är en snabb och genomgripande förändring då något nytt skapas. Ofta talar man om en politisk revolution där de som gör revolution tvingar personerna som har makten att lämna sina positioner. Exempel på politiska revolutioner är amerikanska revolutionen 1775, och franska revolutionen 1789.

En annan typ av revolution är den agrara revolutionen (jordbruksrevolutionen) och den industriella revolutionen på 17- och 1800-talen. Då förvandlades samhället mycket snabbt från att ha varit uppbyggt kring jordbruk och landsbygd till att vara organiserat kring industrier och städer.

Innehåll

Syfte

 • Du ska få kunskaper om fyra revolutioner under 1700-talet; varför de hände, hur de hände och vad de ledde till.  .
 • Du ska lära dig historiska fakta ord och begrepp.

Innehåll

Studier om fyra revolutioner under 1700-talets sista hälft - den amerikanska, den franska, den agrara och den industriella revolutionen. 

Studier om varför viktiga historiska händelse sker.

Studier i att reflektera över viktiga historiska händelsers konsekvenser.

 

Genomförande

 • Föreläsningar utifrån mina Powerpoint på Google Drive om de fyra revolutionerna. Föreläsningarna finns även på Youtube vid behov av repetition.
 • Studier av historiska epoker och träning av historiska begrepp.
 • Träna på frågeställningar som t ex "Varför blev det revolution?" och "Vilka konsekvenser blev det av revolutionerna?"

Bedömning

Du skall göra ett skriftligt arbete där du visar att du kan använda dig av fakta och de begrepp som hör ihop med revolutionerna.

Du skall visa att du i din text kan svara på frågeställningar där varje frågeställning motsvarar ett kunskapskrav i historia. (Kunskapskrav är det som läroplanen LGR11 talar om att eleverna skall kunna för att få betyg i historia.)

Följande frågeställningar skall tas upp i din text:

 1. Grundläggande kunskaper om revolutionernas tid. 
 2. Revolutionernas orsaker. Förklara varför revolutionerna började och varför de ”behövdes”!
 3. Revolutionernas konsekvens. Reflektera om hur framtiden kom att bli med hänvisning till revolutionerna. Vilken betydelse har revolutionerna för människor idag?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9

Matriser

Hi
Bedömningsmatris

->
->
->
->
Revolutionernas tid
Grundläggande kunskaper
Du visar att du inte ännu har grundläggande kunskaperna om revolutionerna på 1700-talet.
Du visar att du har grundläggande kunskaper om revolutionerna på 1700-talet..
Du visar att du har goda kunskaper om revolutionerna på 1700-talet.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om revolutionerna på 1700-talet.
Revolutionernas tid
Revolutionernas orsaker
Du visar att du inte ännu har de grundläggande kunskaperna om varför revolutionerna på 1700-talet startade.
Du förklarar på ett mycket förenklat sätt varför revolutionerna på 1700-talet startade.
Du förklarar varför revolutionerna på 1700-talet startade på ett relativt utvecklat och förklarande sätt.
Du förklarar varför revolutionerna på 1700-talet startade på ett välutvecklat och mycket förklarande sätt.
Revolutionernas tid
Revolutionernas konsekvenser
Du visar att du inte ännu har förmågan att göra någon reflektion om vilken betydelse revolutionerna på 1700-talet fick.
Du gör enkla reflektioner om vilken betydelse revolutionerna på 1700-talet fick.
Du gör relativt utvecklade reflektioner om vilken betydelse revolutionerna på 1700-talet fick.
Du gör avancerade och välutvecklade reflektioner om vilken betydelse revolutionerna på 1700-talet fick.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: