Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ ENG 8 VT 2017 Take your pick!

Skapad 2017-05-03 09:38 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 Engelska
The last weeks before the summer break, you will get the opportunity to work in different assignments. Do you feel like developing your writing skills deeper or do you want to practice the skill of speaking. Read the information below and make your choice!

Innehåll

Music
Do you listen to music all the time and believe that your taste in music rocks? Choose this one.

 • Write about an artist, a group or genre. Convince your reader why your choice is the best kind of music to listen to.
 • Choose a song and translate it or analyze it.
 • You can work together with someone else when translating lyrics, otherwise work individually. 
  Skriftlig förmåga

Short stories 
Do you dream of being a writer and do you like working without instructions? Then this is your choice!

 • Write a short story, free of choice. Work in Storybird if you like.
 • Use your imagination – only the sky is the limit!
 • Write a story on your own, but feel free to work in a group taking advice from others and using each other as stepping stones.
 • If you wish, I have suggestions to choose from.
  Skriftlig förmåga

Film 

1. Is there an actor inside of you? Are you the class clown or perhaps the shy one? No matter what, in this topic you will find your space!

 • Make a film of your own.
 • Create setting and characters.
 • Write a script which you hand in to me.
 • Record the film and show it!
 • Work in groups.
  Muntlig och skriftlig förmåga

2. Do you prefer taking it easy, but still view your opinion? Do you think it is difficult writing without strategies? Then this is the topic for you.

 • See a film and analyze it.
 • If you choose this, I will give you guidelines on how to work with the film.
 • You can watch a film with other classmates, but you write your analysis individually. You then discuss it with the others who have seen the film.
  Muntlig och skriftlig förmåga

While working with different groups and projects, we will also practice our reading skills with readtheory. In given lessons you will also make a test consisting of reading- and listening comprehension. When you have decided, let me know the choice you have made and I will give you further guidelines. A tip; go through Unikum to see which ability you want to improve.

You find information to the different assignments in SharePoint.

Good Luck!

 

CENTRALA INNEHÅLL

Kommunikationens innehåll

 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Lyssna och läsa – reception

 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad

 

 

Uppgifter

 • Take your pick

Matriser

En
Bå Eng år 8 Skriftlig och muntlig förmåga

Skriftlig förmåga

 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En  7-9   Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • En  7-9   Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9   Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att uttrycka sig i skrift
Du skriver kortfattat men uttrycker en vilja att förmedla ett budskap. Visar osäkerhet i ordval (litet ordförråd) samt i meningsbyggnad.Texten innehåller en del förstörande fel som hindrar förståelsen.
Du uttrycker dig tydligt och klart. Varierar ordvalet till viss del och gör försök att binda samman meningar och satser. Texten innehåller en del störande fel som försvårar förståelsen.
Du berättar, beskriver och förklarar utförligt. Du visar på ett gott ordförråd och god texthantering. Du har en tydlig följd i texten och ett varierat ordval. Så gott som korrekt meningsbyggnad. Skriver ledigt med flyt i texten. Inga störande grammatiska fel.
Du skriver en enkel text som anpassar till syftet med fåtal detaljer. Röd tråd saknas till viss del. Du behandlar en eller ett par åsikter men diskuterar de inte särskilt grundligt/Du beskriver enstaka karaktärer och händelser.
Du skriver text som anpassar till syftet med detaljer och en röd tråd. Du diskuterar flera olika åsikter och motiverar ytligt varför du tycker så./Du beskriver ett par karaktärer och händelser.
Du skriver text som anpassar till syftet med detaljer och en röd tråd. Du diskuterar flera olika åsikter och motiverar grundligt varför du tycker så/Du beskriver din berättelse grundligt och har med flera olika karaktärer och händelser.

Ny rubrik

Muntlig förmåga
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att uttrycka sig munltigt
Du uttrycker dig enkelt och begripligt. Det märks att du behöver använda stödord och läser en hel del innantill.
Du uttrycker dig tydligt och med visst flyt och med viss anpassning till syfte och mottagare. Du behöver ibland stödord och läsa innantill.
Du uttrycker dig tydligt och med flyt och med viss anpassning till syfte och mottagare. Det märks att du är säker på att använda det engelska språket och kan prata fritt utan stödord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: