Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livsmiljöer

Skapad 2017-05-03 10:32 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 6 Geografi
I detta arbetsområde kommer du att lära dig mer om livsmiljöer. Vi kommer att studera klimat-och vegetationsområden. Du kommer att lära dig mer om sambandet mellan läge-klimat-vegetation-befolkning. Hur påverkas människans levnadsvillkor av den miljö de lever i?

Innehåll

Undervisningens innehåll

 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar på tavlan, läsa i boken och arbeta med uppgifter på egen han
 • Ni kommer att få diskutera och dra slutsatser av hur människan och naturen påverkas av de inre och yttre krafterna.
 • Ni kommer att få välja en klimat och vegetationszon och redogöra för människan levnadsvilkor ser ut.

Detta kommer att bedömas

 • Muntlig och skriftlig redovisning
 • Prov
 • Checkpoints 
 • Diskussioner och samtal kring ämnet
 • Arbetsuppgifter i anslutning till ämnet, kartor mm
 • Övningar
 • Fältstudier

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

Längdgrad, breddgrad, naturtyper, vegetationszon, klimatzon, ekvatorn, vändkretsar, Stenbockens vändkrets, Kräftans vändkrets, Greenwich, klimatdiagram, savann, stäpp, pampas, barrskog, lövskog, tundra, öken, regnskog,naturtillgångar, resurser

Arbetsmaterial

Lärobok

Upptryckt materia

Filmer

 

Planering

 

Vecka/Dag

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

16

Start Ge

Naturtyper

Naturtyper

Naturtyper

17

Längd och breddgrader

Längd och breddgrader

Kartövning

Klimat och vegetationszon

Kartövning

Klimat och vegetationszon

18

Lediga

Kartövning

Klimat och vegetationszon

Längd och breddgrader

Film

Checkpoint Begrepp

19

Studiedag

  Fältstudier Lägerskola Lägerskola

20

Naturtillgångar Eget arbete - Att leva i... Eget arbete - Att leva i.. Eget arbete - Att leva i..

21

Eget arbete - Att leva i.. Redovisningar Prov Utvärderingar

22

       

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  C 6
 • I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  C 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
  Ge  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: