Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ugglan maj - juni 2017

Skapad 2017-05-03 11:00 i Nolbäckens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola
Naturvetnskap - förkultivering

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

I samarbete med skolrådet kommer vi att arbeta med förkultivering av grönsaker och blommor.

Vi har av skolrådet fått tomater, solrosfröer, rucolafröer och fröer till blomsterbönor.

Mål

Plantorna kommer att presenteras på Sommarfesten

Barnen ska få en insikt i fröets väg till färdig planta. Vad det behöver för att växa och frodas. 

Omformulering av läroplansmål

Vad behöver ett frö för att växa?

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi ställer frågan "Vad behöver ett frö för att växa?" i mindre grupper för att alla lättare ska få komma till tals och känna delaktighet.

Vi kommer göra praktiska förkultiveringar beroende på barnens svar.

Uppföljning

Utvärdering

Analys och utveckling

Uppgifter

  • Barnens tankar kring en blomma

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: