Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och magnetism

Skapad 2017-05-03 11:10 i Landvetterskolan Härryda
.
Grundskola 8 Fysik
Planering inför området ellära och magnetism.

Innehåll

Det här ska du lära dig.

Kunskapskrav för området

 • Veta vad elektricitet är
 • Förstå skillnaden mellan ström och spänning
 • Veta hur ett elsäkert hem ska vara utrustat
 • Veta vad resistans är och kunna göra enklare beräkningar med Ohms lag
 • Veta vad effekt är och kunna göra enklare beräkningar med effektlagen
 • Kunna förklara kortslutning och riskerna med detta
 • Veta något om hur fasta magneter fungerar och används
 • Förstå elektromagnetism
 • Veta hur en elmotor fungerar
 • Veta vad en generator är och hur den fungerar
 • Veta hur en transformator fungerar

Så här kommer vi att arbeta.

Genomgångar, Demonstrationer, Laborationer/undersökningar, Självständigt arbete, Diskussioner

Film

Fysikboken "Titano fysik"

 • 19-21
 • 24-26
 • 27-30
 • 31
 • 34
 • 100-106
 • 110-111
 • 112
 • 217

Filmer på sli.se:

Elektricitet, V4580, 13 min
Vi lär oss om: Magneter och elektromagnetism, V4852, 12 min
Fatta fakta: elektricitet, U102596-08, 5 min
Milstolpar inom naturvetenskap och teknik, Del 22: Ohm och den elektriska resistansen, V5208, 15 min
Milstolpar inom naturvetenskap och teknik, Del 21: Michael Faraday och generatorn, V5121, 15 min
Milstolpar Del 12: Ampère och elektromagnetismen, V4744, 15 min

Youtube:

 • Genomgång inför elektricitet och magnetism, https://www.youtube.com/watch?v=Ss0si9CTEJY, 37 min
 • Vad är elektricitet (Fysik) - Studi.se, https://www.youtube.com/watch?v=PlYfHA-FI9U, 4 min
 • Ellära - Ström. spänning, resistans, https://www.youtube.com/watch?v=-8fPIHcEvpg, 12 min
 • El och magnetism, https://www.youtube.com/watch?v=bepJt2Ek9PY, 6 min
 • Spänning och ström, https://www.youtube.com/watch?v=-q1aZ-XujEE, 5 min
 • Fysik - 9 - magnetism, https://www.youtube.com/watch?v=o4aX49Vwnb8, 17 min
 • Fy - Elektromagnetism del 1. Åk 8, https://www.youtube.com/watch?v=T2ab_iljbdg, 9 min
 • Fy - Elektromagnetism del 2, https://www.youtube.com/watch?v=6etWMc3sGfA, 8 min

Prov v. 22 onsdag

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: