Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldorado 5B, kap. 5 Bråk, procent och decimaltal

Skapad 2017-05-03 12:27 i Sommarhemsskolan F-6 Uddevalla
Grundskola 5

Innehåll

Bråk, procent och decimaltal

Vi kommer att arbeta enskilt, i par och även ha gemensamma diskussioner för att lära oss de olika strategier som vi kan använda oss av för att lösa uppgifter mer rationellt (på bästa sätt).

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Eldorado 5B, kap. 5

Du har nått delar av målet.
Du har nått målet.
Bråk
Du ska kunna se del av helhet. Ex hur många fattas till en hel om du har 3/5?
Du ska kunna jämföra bråk med en hel respektive en halv och du ska kunna storleks ordna bråk.
Du ska kunna se olika bråk som samma tal. Ex. 1/2=2/4=4/8
Du ska kunna skriva bråken i både bråkform och blandad form. Ex. 5/3= 1 2/3 Du ska också kunna skriva ut bråken i storleksordning på en tallinje.
Bråk, delar av antal. ex. att en fjärde del av 8 är 2.
Procent, bråk och deimaltal
Du ska veta att en hel är 100% och att procent betyder hundradel. du ska också kunna uppskatta procenttal. Ex. Jag säger 35% och du ska då kunna svara på vad som återstår till en hel, alltså 65%. Jag säger 25% och du skriver 1/4 och 0.25.
Du ska kunna se sambandet mellan procentform- bråkform- decimalform. Ex. 50% = 1/2 = 0.50
Du ska kunna jämföra tiotal procent. Ex. 10%=1/10, 20%= 2/10 Räkna först ut hur mycket 10% är. Multiplicera sedan med antalet tiotal t ex. 10% av 80 kr är 8 kr 20% av 80 kr är 2*8= 16 kr
Du ska kunna minska med procent, rea.
Du ska kunna öka med procent.
Du ska kunna använda dig av överslagsberäkning med procent. Ex. 27% av 200%. du gör ett överslag och kommer fram till lite mer än 50.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: