Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fakta och myter om jordens skapelse. Från Big Bang till människans ankomst.

Skapad 2017-05-03 12:46 i Ölmeskolan Kristinehamn
Hur började livet? Vad vet man? Vad tror man?
Grundskola 1 – 2 SO (år 1-3) NO (år 1-3) Svenska
Hur skapades jorden? Vad tror vi? Vad vet vi? Vad hände med dinosaurierna och hur levde de första människorna?

Innehåll

Syfte

Eleverna ska utveckla sin förmåga att förstå olika tidsperioder och på så sätt påbörjar de sitt arbete med att skaffa sig en historisk referensram.
Eleverna ska utveckla sin förmåga att kunna jämföra olika texter, kunna se likheter och skillnader i olika skapelseberättelser.

Konkretisering av mål

Du ska kunna med hjälp av en tidslinje berätta om jordens utveckling.
Du ska kunna jämföra och samtala om de olika skapelseberättelserna.

Arbetssätt

Vi läser, tittar på film om olika skapelseberättelser och diskuterar dem tillsammans för att eleverna ska lära sig att jämföra och se likheter och skillnader.
 Vi pratar och illustrerar bilder från Big Bang till de första människorna och använder oss av en tidslinje. På tidslinjen får eleverna visa på utvecklingen genom att skriva några ord och rita utvecklingen. Vi ser på film för att öka kunskapen om jordens olika perioder. Vi lär oss även om universum, galaxer och planeter.                                                                                

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Re  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3

Matriser

NO Sv SO
Fakta och myter om jordens skapelse från Big Bang till människans ankomst.

Osäker
På god väg
Säker
Tidslinjer
Kan tyda enkla tidslinjer.
Kan tyda och rita tidslinjer.
Gör och använder tidslinjer. Förstår och använder tidsbegreppen; dåtid, nutid och framtid.
Livets uppkomst
Kan med hjälp av bilder beskriva och förklara jordens historia från Big Bang till de första människorna.
Kan ganska självständigt beskriva och förklara jordens historia från Big Bang till de första människorna.
Kan självständigt beskriva och förklara jordens historia från Big Bang till de första människorna.
Återberätta
Försöker återberätta den bibliska skapelseberättelsen.
Återberättar den bibliska skapelseberättelsen, där den röda tråden är lätt att följa.
Återberättar den bibliska skapelseberättelsen med inlevelse, beskrivningar och fakta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: