Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk & Procent Åk 8

Skapad 2017-05-03 13:19 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Del av det hela.
Grundskola 8 Matematik
Det här avsnittet handlar om bråk och procent och hur de hänger ihop. Du får till exemepel lära dig att tolka ett bråk som hundradelar dvs. procent. Tal i bråkform, som till exempel 1/2, 1/4, och 1/8 användes långt innan man började räkna med decimaltal. Under medeltiden blev det vanligt att ange räntor och skatter i hundradelar eller procent. Ju mer man lånade, desto mer fick man betala i ränta. Den romerske kejsaren Augustus krävde till exempel 1/10 i skatt när man sålde varor. I det här kapitlet får du lära dig om tal i bråk- och procentform.

Innehåll

Syfte

Syftet är att att du ska inom området utveckla dina förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Konkreta mål

 • Du ska kunna räkna ut en viss procentsats av något
 • Du ska kunna räkna ut en viss procentsats och den procentuella förändringen
 • Du ska kunna använda procent vid jämförelser
 • Du ska kunna jämföra storleken på olika bråk
 • Du ska kunna förkorta och förlänga bråk
 • Du ska kunna addera bråk
 • Du ska kunna subtrahera bråk
 • Du ska kunna multiplicera bråk
 • Du ska kunna lösa problem som innehåller bråk och procent

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga kring

 • Hur väl du använder och analyserar matematiska begrepp och samband mellan dem
 • Hur väl du formulerar och löser problem samt väljer strategier och metoder.
 • Hur väl du använder lämpliga metoder för att göra beräkningar och dess resultat.
 • Hur väl du använder uttrycksformer för att redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
 • Hur väl du för och följer matematiska resonemang

genom att:

 • jämföra storleken på olika bråk
 • förkorta och förlänga bråk
 • räkna ut procentsatsen och den procentuell förändring
 • förstå och använda procent vid jämförelse
 • addera, subtrahera och multiplicera bråk
 • lösa problem som innehåller bråk eller procent

Matriser

Ma
Bråk & Procent Åk 8

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Problemlösning
Hur väl du formulerar och löser problem samt väljer strategier och metoder.
Du behöver stöd för att lösa olika matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du behöver stöd med att välja och använda metoder som passar för att lösa problemen.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa olika matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa olika matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa olika matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen.
Begreppförståelse
Hur väl du använder och analyserar matematiska begrepp och samband mellan dem
Du behöver hjälp med hur de matematiska begreppen kan användas eller beskrivas.
Du har baskunskaper och du använder dem för det mesta i situationer som du känner till.
Du har goda kunskaper och du använder dem i situationer som känner till.
Du har mycket goda kunskaper och du använder dem i kända och nya situationer.
Arbetssätt/metoder
Hur väl du använder lämpliga metoder för att göra beräkningar och dess resultat.
Du behöver hjälp med att välja och att använda fungerande matematiska metoder.
Du kan välja och att använda matematiska metoder för att göra beräkningar som passar till uppgifterna och ger resultat.
Du kan välja och använda väl fungerande matematiska metoder som passar till uppgifterna och ger gott resultat.
Du kan välja och använda korrekta och effektiva matematiska metoder som passar till uppgifterna och ger mycket gott resultat.
Kommunikation
Hur väl du använder uttrycksformer för att redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du behöver hjälp med att förklara och att redovisa dina lösningar.
Dina redovisningar innehåller uppgifter som går att följa men saknar ibland vissa steg. Du använder ett ganska bra matematiskt språk.
Dina redovisningar innehåller uppgifter som går att följa och innehåller alla steg. Du använder ett bra matematiskt språk.
Dina redovisningar innehåller uppgifter som går att följa och innehåller alla steg samt är tydlig och strukturerad. Du använder ett korrekt matematiskt språk.
Resonemang
Hur väl du för och följer matematiska resonemang
Du behöver hjälp med att förklara hur du tänkt och stöd för att hitta motiveringar till dina förklaringar.
Du kan förklara hur du tänkt och du motiverar dina förklaringar på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du tänkt och du motiverar dina förklaringar på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du tänkt och du motiverar dina förklaringar på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: