Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde 5 vt17: inför fjärde franskaprovet i Da15

Skapad 2017-05-03 14:10 i Da Vinciskolan Ale
Nya ord och fraser samt ny och "gammal" grammatik. Arbete med kap 3 i vårt läromedel Chez nous 3. Några områden: resor, transporter, fråga om vägen och kärlek!
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Vi fortsätter arbetet i Chez nous 3! Vi arbetar med kapitlen 1c och 2a-c. Här kommer vi att lära oss ord om bildelar (läxa v19), måltider (läxa v21)strand- och badord och mer kärlek! Vi får också fakta och ord om Monaco. Vi lär oss några nya och repeterar några gamla grammatiska moment. Som vanligt avslutar vi arbetsområdet med ett skriftligt prov; 18/5. Efter provet kommer vi att göra några hörövningar som också tillhör arbetsområdet. Ni kommer som vanligt att få separata övningsmaterial i den mängd ni själva önskar. Bonne chance!

Innehåll

 

 

Inför fjärde franskaprovet da15                    Vt17

 

Vi fortsätter i ”Chez nous 3” och arbetar nu med kapitel 1c och 2a-c. Ordområden är bildelar, måltider, strand- och badord och mer kärlek!

 

Repetitioner

 

- Oregelbundna verben avoir (att ha), être (att vara) och faire (att göra) i presens. (Finns i textboken, s 112-113 och 117)

- Possessiva pronomen s. 28, 105 samt din skrivbok eller dator.

 

Ny grammatik

 

- Oregelbundna verben pouvoir (att kunna/veta) och vouloir (att veta, kunna) i presens. (Finns i textboken, s 33 och 38 samt s 118 och 122)

- Presens av regelbundna ir-verb (tb. s 38, mönsterverb finir)

- Pronomen som direkt objekt (skrivboken + tb. s. 42 och 104)

 

Les mots et les phrases

 

Il est fatigué = han är trött                            Les verbes                 

Tu es en retard = du är försenad                                                       

Qu’est-ce qu’il y a = Vad är det?                      Aimer = älska, tycka om (reg. -er-verb)

Tu as tort = du har fel                                    sonner = ringa             

C’est simple = det är lätt                                 penser = tycka/tänka

                                                                      Pleurer = gråta

Je suis amoureux/euse = Jag är kär                inviter = bjuda (in)

Formidable = fantastiskt, toppen                    se marier = gifta sig   

Quelqu’un = någon                                           préparer = förbereda, tillaga

Attend! = vänta!                                             finir = sluta (reg. -ir-verb)

Possible = möjligt                         

 

Le monde = världen                                         beau/belle = vacker (m + f)

Tout est bien qui finis bien = slutet gott allting gott          si = jo

une famille = en familj                                     un chateau = ett slott

avec = med                   un bon journée = en fin dag            le portable = mobilen

il fait beau = det är fint/vackert väder                                 un frère = en bror

une sæur = en syster   une femme = en kvinna/fru                 un mari = en make

un homme = en man       mon amour = min kärlek (min kära)       les jambes = benen

 

la plage = stranden      le soleil = solen             la crème solaire = solkrämen

se baigner = bada         nager = simma              le bikini = bikinin

un maillot de bain = en baddräkt/badbyxa        se bronzer = sola sig

plonger = dyka              la serviette de bain = badhandduken       le sable = sanden

 

                                                   

Pouvoir = att kunna/veta                      Vouloir = att vilja

 

Je peux = jag kan/vet                                     je veux = jag vill

Tu peux = du kan                                            tu veux = du vill

Il peut = han kan                                            elle veut = hon vill

Nous pouvons = vi kan                                     nous voulons = vi vill

Vous pouvez = ni kan                                       vous voulez = ni vill

Ils peuvent = de kan                                       elles veulent = de vill

 

Penser = tycka/tänka (reg. –er-verb)              Finir = sluta (reg. -ir-verb)

 

Je pense = jag tycker/tänker                          je finis = jag slutar

Tu penses = du tycker                                     tu finis = du slutar

Il pense = han tycker                                      on finis = man/vi slutar

Nous pensons = vi tycker                                 nous finissons = vi slutar

Vous pensez = ni tycker                                  vous finissez = ni slutar

Elles pensent = de tycker                                ils finissent = de slutar

 

 

Bonne chance!

 Ulla

Da Vinciskolan

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9

Matriser

M2
Moderna Språk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
nivå 4
Tala
Formulera sig och kommunicera i tal
 • M2
 • M2
Du kan uttala enkla ord och meningar.
Du kan ställa några frågor och berätta något om dig själv och andra.
Du kan delta med egna ord i en dialog och beskriva något inom känt ämnesområde.
Du kan delta i enkla samtal, med enkelt sammanhängande tal och gott uttal. Du har ett varierat språk.
Lyssna/Förstå
Förstå och tolka innehållet i talat språk
 • M2
 • M2
Du kan förstå enstaka ord och fraser.
Du kan förstå tydliga presentationer, instruktioner och dialoger i lugnt tempo.
Du kan förstå huvuddragen i lite svårare hörövningar med tydligt och långsamt tal.
Du kan återge helheten när språket talas tydligt. Du kan återge några väsentliga detaljer i det du hört.
Läsa/Förstå
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
 • M2
 • M2
Du kan förstå enstaka ord och fraser.
Du kan läsa och förstå enkla presentationer, instruktioner och beskrivningar.
Du kan förstå innehållet i enkla texter och visar det genom att svara på frågor eller översätta delar av texten.
Du kan sammanfatta innehåll i sin helhet. Du kan återge väsentliga detaljer i det du läst.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i skrift
 • M2
 • M2
 • M2
Du kan skriva enstaka ord och fraser.
Du kan skriva något om dig själv och andra.
Du kan kommunicera enkelt och sammanhängande genom meddelanden, frågor/svar och brev.
Du kan skriva något längre och mer detaljerat. Du behärskar språkreglerna och kan förbättra det du skrivit efter feedback. Du har ett varierat språk.
Kunskap om målspråksländerna
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika delar av världen där språket används
 • M2
Du känner till något om ursprungslandet där språket talas.
Du kan säga några saker om landets vardagsliv och levnadssätt.
Du kan välja ur olika media och berätta något om vad du läst/hört om länder där språket talas.
Du kan säga något om målspråksländernas samhällsliv och kulturtraditioner och jämföra med ditt hemland.
Anpassning och strategier
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • M2
 • M2
Du kan hälsa och anpassa frasen efter person.
Du kan välja och anpassa fraser ur olika media för att använda i eget tal och skrift.
Du ställer frågor; eller använder lexikon; eller omformulerar när du inte kommer på ordet eller frasen.
Du använder språkliga strategier med gott resultat och anpassar språket till något formellt och informellt sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: