Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP engelska år 4, What´s up Unit 6

Skapad 2017-05-03 14:11 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 Engelska
Engelska språket omger oss överallt i vardagen och är en viktig del i möjligheterna till att kommunicera i många olika sammanhang. Vi har ett allt större behov av att kunna göra oss förstådda hos människor som inte pratar samma språk som oss själva. Här lägger vi grunden till god kommunikation.

Innehåll

Metod/ innehåll:

 

Vi tränar på följande i Unit Four:

färger, pågående form(I´m painting), kläder,have got/ haven´t got, rumsprepositioner(in, under), hus, rum, möbler, there is/are

 

Genom att:

läsa och översätta texter gemensamt och i par

läsa upp/redovisa egna dialoger

träna på ord och begrepp muntligt och skriftligt

läxor att kunna och stava ord och meningar

uppgifter som tränar på odenn och grammtiken som kapiteln berör

 

 

Självskattning/ bedömning

Eleverna bedöms summativt i matrisen längst ner på LPP:n under lektionerna och på de uppgifter de genomför.

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska, What´s up, Unit six

Engelska, What´s up, Unit 4
På väg mot nivå 1
NIvå 1
Nivå 2
Nivå 3
1.Muntligt
Dialog
Ej gjort
Redovisar en dialog som handlar om I will. Använder Jennifers mall. Kan formulera sig enkelt och begripligt.
Redovisar en dialog som handlar om I will. Utgår ifrån Jennifers mall. Kan formulera sig tydligt och begripligt.
Redovisar en dialog som handlar om I will, utvecklat och varierat. Kan formulera sig mycket tydligt och utvecklat.
2. Läxförhören
Vi arbetar med ord och fraser ur texter, muntligt ohc skriftligt. Orden och meningarna kommer också som läxa. Du visar på den skriftliga uppgiften vad du kommer ihåg.
Behöver träna mer för att kunna orden vi har i läxa, muntligt
Kan orden och meningar muntligt, och några skriftligt
Kan orden och meningarna muntligt och skriftligt.
Kan orden och meningarna muntligt och skriftligt. Utmanar sig själv ofta på läxförhören och skriver andra meningar utöver de i läxa med korrekt stavning och meningsbyggnad.
Exit ticket
Kunna använda does och doesn´t i frågor och svar efter genomgången och genom att ha tränat på lektionen.
Behöver träna mer för att kunna använda dem.
Kan någon.
Kan använda några av dem i frågor och i svar.
Kan använda alla av dem i frågor och i svar samt med korrekt skriftspråk.
Använda does och doesn´t i frågor och svar.
Vi har genomgång och uppgifter som tränar på attt använda does och doesn´t. Vi har det som läxa.
Behöver träna mer för att kunna använda dem.
Kan använda dem i svar.
Kan använda några av dem i frågor och i svar.
Kan använda alla av dem i frågor och i svar samt med korrekt skriftspråk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: