Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, år 3 Lekplatsen

Skapad 2017-05-03 14:56 i Sunnerstaskolan Uppsala
Teknik, år 3 Lekplatsen
Grundskola F – 3 Teknik
Min drömskolgård Du ska i grupp utforma er drömskolgård och utifrån denna konstruera minst ett av lekredskapen.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Se kopplingar till läroplanen nedan.

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Se kopplingar till läroplanen nedan.

Kunskapskrav

Se kopplingar till läroplanen nedan.

Konkretisering av kunskapskraven

 • Du kan ge exempel på enkla tekniska saker som hävstången, kilen, skruven, hjulet eller lutande planet. 
 • Du kan bygga enkla tekniska saker:
 • Du kan hjälpa till att ge förslag som gör att teknikarbetet går framåt:
 • Du kan göra enkla skisser och bilder som visar hur du ska arbeta:

 

 Undervisning och bedömning

Tankar om hur vi ska arbeta för att nå målen i temat:

 • Se film om de enkla maskiner
 • Testa oss fram om hur olika material kan sammanfogas.
 • Bygga lekredskap som innehåller någon enkel maskin.
 • Göra ritningar. 
 • Förklara temats viktiga begrepp för varandra när vi förklarar hur lekredskapen fungerar.

Bedömning

I temat ska vi fokusera på att:

 • Du kan visa och beskriva hur principer för enkla maskiner används i lekredskap.
 • Du kan göra en enkel skiss av ett lekredskap.
 • Du kan utforma en modell av ett lekredskap utifrån din skiss.
 • Du kan beskriva vilka material du använt till din modell, vilka egenskaper materialet har och hur du sammanfogat dem.
 • Du kan förklara ämnesspecifika begrepp så som: friktion, balans, tyngd, kraft, hävstång, kil, hjul, lutande plan, skruv, block.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: