Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering (Pp) rödbetan

Skapad 2017-05-03 16:03 i Kålhagens förskola Natt och Dag Hudiksvall
Förskola
Ett dokument, ett underlag för kommunens dokumentationsprotokoll 1,2,3

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: skapande verksamhet i temat kottens hemlighet.

Tidsperiod: maj , juni 2017

Förskolans namn: Kålhagens förskola

Grupp: rödbetan

Barnens ålder: 3-5 år

År och datum: 2/5 2017

 

Vilket innehåll ska behandlas?

 Skapande verksamhet i ateljén, snickarboden.

vi ska tillverka en fågelskrämma till våra odlingar.

vi ska samla naturmaterial i skogen som vi ska skapa med.

vi ska sjunga och tillverka material till de sånger som barnen vill sjunga på avslutningen

Vilka målområden i läroplanen berörs?

Se nedan

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla? Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

Fantasi och kreativitet. Barnen ska se att det går att hitta olika lösningar och våga prova olika sätt tillvägagångssätt.  Våga prova sin eget sätt att skapa. Prova olika material och olika tekniker i skapande verksamhet.

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Genom dokumentationen kommer vi att följa barnens frågor och funderingar och planera efter dessa frågor. Vi kommer att återkoppla till barnen efter varje tillfälle och återkoppla nästa gång för komma ihåg vad vi gjort.

vi är alla ansvariga för att reflektera tillsammans och planera vidare. 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations och utvärderingsmetoder?

Genom bilddokumentationer som vi gör tillsammans med barnen och som sitter på dokumentationsväggen och verksamhetspärmen. Dokumentation till föräldrarna finns i hallen och information via mail. 

planeringen upprättad av:

 Maria, Susanne, Karolina, Linnea.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: