Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap VT17

Skapad 2017-05-03 16:08 i Freinetskolan Mimer Freinet
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vårterminens samhällskunskap - Privatekonomi, Lagar och Regler

Innehåll

Under våren har vi gjort egna budgetar, resonerat kring jämställdhet och forskat kring lagar och regler.

I bedömningen vägs både inlämnade arbeten och visad kunskaper under lektionerna in för att skapa en helhetsbild av visade kunskaper. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Samhällskunskap VT17

Öva mer
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Baskunskaper
I arbetet "Lagar och Regler", i Budgetarbetet samt under diskussioner i grupp eller helklass.
Du har inte visat att du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Samhällsstruktur
I arbetet "Lagar och Regler", i Budgetarbetet samt under diskussioner i grupp eller helklass.
Du har inte visat att du kan undersöka och beskriva på ett enkelt sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett enkelt sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett utvecklat sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett väl utvecklat sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Begrepp
I arbetet "Lagar och Regler", i Budgetarbetet samt under diskussioner i grupp eller helklass.
Du har inte visat att du kan använda begrepp på ett enkelt sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett enkelt sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett utvecklat sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett väl utvecklat sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Undersöka och diskutera samhällsfrågor
I arbetet "Lagar och Regler, samt under diskussioner i grupp eller helklass.
Du har inte visat att du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur de hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt. Du har inte visat att du kan diskutera och värdera på ett enkelt sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur de hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt. Du kan diskutera och värdera på ett enkelt sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett bra sätt hur de hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt. Du kan diskutera och värdera på ett bra sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett mycket bra sätt hur de hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt. Du kan diskutera och värdera på ett mycket bra sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: