Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 6 Brunnsåker

Skapad 2017-05-03 16:57 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Religioner och andra livsåskådningar Religion och samhälle
Grundskola 6 Religionskunskap
"Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor." (Lgr 11, 3.14 religionskunskap.)

Innehåll

Världsreligionerna

Judendom, Islam och Kristendom


Vad kommer vi arbeta med?

 • Religionernas högtider, traditioner, gudar, levnadsregler, ritualer och centrala tankegångar
 • Göra jämförelser och t.ex. se skillnader och likheter mellan religionerna.
 • Förstå och kunna använda vanligt förekommande begrepp
 • etiska begrepp
 • moraliska frågor

 

 Undervisning / Arbetssätt

Vi kommer att:

 •  Ha genomgångar
 • Läsa i boken och svara på tillhörande frågor
 • Se filmklipp om respektive religion
 • ha diskussionerVi bedömer din förmåga att:

 • göra jämförelser
 • att visa faktakunskaper om världsreligonerna
 • använda vanligt förekommande ord och begrepp
 • förklara och använda etiska begrepp
 • resonera kring moraliska frågor
 • kan använda källor och resonera kring källornas användbarhet.

 

Vi kommer att avsluta arbetsområdet med ett prov. Det du kan träna på inför provet är instuderingsfrågorna som du har fått samt att läsa på om respektive religion i boken.

Matriser

Re
Religionskunskap årskurs 6

Elevmatris i åk 6 - slutat av vårterminen

E
C
A
Ny nivå
Ny nivå
Kunskaper
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Du har kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader.
Du har goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader.
Du har mycket goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader.
Diskutera
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Använda och diskutera
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett mycket bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Moraliska frågor
 • Re  E 6
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Etiska begrepp
Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: