Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skåne

Skapad 2017-05-03 19:43 i Byskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Det blir en spännande resa genom Skånes landskap. Du får uppleva olika platser och ta del av Skånes natur och historia.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska Bild
Lär dig om Skåne! Du ska läsa faktatexter om Skåne och lära dig fakta om städer och om Skånes geografi. Du ska lära dig att använda en karta när du jobbar med Skåne. Du ska samla information och skriva om det. Dina texter ska illustreras med bilder från Skåne. Avslutningsvis ska du samla dina texter och bilder i en bok.

Innehåll

Övergripande mål och riktlinjer

Syfte - Varför?

Syftet med arbetet med Skåne är att du ska:

 • kunna skriva faktatexter med egna ord
 • förstå en karta och hur den kan användas
 • känna till olika platsers och områdens lägen i förhållande till varandra
 • kunna söka fakta i olika källor
 • känna till några viktiga händelser i Lunds och Skånes historia
 • kunna förbättra dina texter och bilder utifrån lärarens och kamraters råd

 

 

Centralt innehåll - Vad?

Undervisningens innehåll - Hur?

Du kommer att läsa om Skåne och skriva egna faktatexter.

Du kommer att få arbeta med kartor och göra egna bilder.

Kunskapskrav

Du ska:

 • kunna skriva texter med tydlig handstil och på i-pad
 • använda stor bokstav, punkt och frågetecken och kunna stava vanliga ord rätt
 • kunna söka fakta från internet, faktaböcker och broschyrer
 • använda några typiska ord som beskriver Skåne i dina texter, t ex ås och slätt
 • känna till några viktiga händelser i Lunds och Skånes historia
 • kunna peka ut Skåne på en karta och veta var några viktiga platser ligger
 • kunna förbättra dina texter och bilder utifrån lärarens och kamraters råd
 • kunna dramatisera kring en händelse i Skånes historia

Elevens utvärdering - Hur har det gått?

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: