Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vecka 19: Dagordning för gemensam reflektion- område 22

Skapad 2017-05-03 20:13 i Förskoleområde 22 Pysslingen
Förskola
Sekreterare:

Innehåll

REFLEKTION KRING FÖREGÅENDE VECKAS OBSERVATIONS OCH REFLEKTIONS PROTOKOLL:

Tänk utifrån frågorna Vad? Hur? Varför? och fundera kring nedanstående:

 Vad har barnen visat intresse för?

Hur fungerade vår organisation?

Hur fungerade vår miljö och vårt material?

 

 

  

 

PLANERING

Hur ska vi gå vidare

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISATION AV KOMMANDE VECKA::

Vem gör? Vad, när och hur

Måndag:

 

Tisdag:

 

Onsdag:

 

Torsdag;

 

Fredag:

 

 

 

 

VÅR MILJÖ OCH VÅRT MATERIAL:

Hur fungerar det?  Ska vi förändra något, ta bort , lägga till material?

 

 

 

 

 

BEPRÖVAD ERFARENHET

Det här har vi provat:

Så här fungerade det:

Så här vill vi dela vidare vår erfarenhet:

 

 

 

VETENSKAPLIG GRUND

Den här forskningen, teorin utgår vi ifrån:

Det här tänker vi om den:

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: