Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektarbete

Skapad 2017-05-03 21:02 i Kristiansborgsskolan Västerås Stad
Grundskola 7 – 9
Övergripande mål: • du visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. •du har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv. •du kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv.

Innehåll

Westra Aros –
från vikingaby till industristad tema vt – 17

Hur gammal bosättningen vid Svartåns mynning är får vi nog aldrig veta. Det rör sig om minst bronsålders tid, kanske för 2 500 år sedan eller mer. Vår stad, Västerås, kan alltså räkna sin historia tillbaka till vikingatiden. Då fanns det en handelsplats här som var en viktig punkt mellan Bergslagen, där koppar och järn hämtades, för att sedan fraktas vidare på Mälaren.

Stadens tidigaste namn var Westra Aros, Västra Aros, där Aros betyder åmynning och syftar på Svartåns utlopp i Mälaren. Namnet förkortades under 1200-talet till Westraarus och i början på 1600-talet skrevs namnet som Västerås.

Undersökningar har gjorts kring flera av stadens gamla kyrkor och flera är från 1100- och 1200-talen, vilket var väldigt tidigt för kristendomen i Sverige. Där stadens nuvarande stadshus ligger, på Munkholmen, anlades år 1244 ett kloster. Byggnaden, som inte längre finns kvar, tros vara en av Sveriges första tegelbyggnader.

Under medeltiden uppfördes även Västerås Slott. Slottet blev snabbt till en borg som skulle hjälpa till att försvara staden från angrepp. Främst var man rädd för att rövare skulle nå staden till sjös, från Mälaren.

Gustav Vasa har en stor plats i Västerås historia. Vasa var Sveriges kung mellan åren 1523- 1560. Det var under hans tid vid makten som grunden lades till det moderna Sverige. Han bröt bland annat den katolska kyrkans makt och Sverige blev ett protestantiskt land, detta beslut togs i Västerås 1527.

Det var först under senare delen av 1800-talet och tidigt 1900-tal som Västerås började utvecklas till den stad det är idag. Industrialiseringen spelade en viktig roll för staden och bland annat lät man bygga ett turbinhus vid Svartån år 1891. Energiproduktionen från turbinhuset blev avgörande för stadens utveckling och bland annat flyttade Elektriska Bolaget till Västerås. Det ledde i sin tur till att ASEA, nuvarande ABB, bildades. Västerås fortsatte sedan att ligga i industrialiseringens framkant när stadens första ångkraftverk började användas år 1917.

Asea och Metallverken sysselsatte flera tusen anställda, de flesta inflyttade till Västerås från hela Sverige och från andra länder. De behövde bostäder, sjukvård, skolor, mat och friluftsaktiviteter. I takt med att industrierna växte utvecklades Västerås, och var under en hundraårsperiod (ca 1890 -1990) en av Europas modernaste industristäder.

Under dessa år mer än tredubblades befolkningen, vilket ledde till att staden gick från att vara Sveriges 25:e största till att vara den femte största under en hundraårsperiod.

I vår stad har många stora företag tagit sina första steg. Bland annat grundades ICA i år 1937 och klädkedjan H & M slog upp dörrarna till sin första butik på Stora gatan i staden år 1947. Dessutom menar en del att det var i Västerås 1947 som Sveriges första pizza serverades.

Nu är det vår tur att utveckla och föra den tusenåriga stadens arv vidare in i framtiden.

 

Matriser

Projektarbete skriftligt

Projektarbete
Projektarbete
Projektarbete
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: