Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska årskurs 9 cap. 10-12

Skapad 2017-05-04 09:15 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola F Moderna språk - språkval
Las proximas semanas hacemos repaso de los verbos, adjectivos y substantivos. Tambien como se construe difriente frases en español.

Innehåll

De närmasta veckorna kommer vi att arbeta med kapitel 10-12 i textboken. För varje vecka ligger det glosor på Quizlet. 

Bedömningen kommer vara nationella provet och ett prov i början av Juni.

Matriser

M2
Bedömningsmatris

Bedömningsmatris Spanska C

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
LYSSNA
- Kunna förstå det mest väsentliga i enkla instruktioner och beskrivningar som ges i tydligt tal och i lugnt tempo inom för eleven välbekanta områden.
Du kan svara på enstaka frågor angående innehållet.
Du kan svara på flertalet frågor angående innehållet, även när talet ges i något snabbare tempo. Du visar att du kan tillgodogöra dig helheten i innehållet.
Du kan svara på i stort sett alla frågor angående innehållet i enkelt tal och även i något snabbare tempo. Du visar att du kan tillgodogöra dig både helheten och detaljer i innehållet.
TALA - samtal & berätta
- Kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen. - Kunna i enkel form muntligt berätta något om sig själv och andra.
Du kan en del spanska ord och kan ge enklare svar på enstaka frågor.
Du kan göra dig förstådd muntligt i konkreta vardagssituationer samt använder artighetsfraser och idiomatiska uttryck för att hälsa, ta avsked, be om upprepningar eller förklaringar och presentera något.
Du kan använda dig av några olika strategier för att uttrycka dig i olika vardagssituationer. Du talar med bra flyt och variation.
LÄSA
- Kunna läsa och tillgodogöra sig det viktigaste innehållet i enkla instruktioner och beskrivningar.
Du kan svara på enstaka frågor angående textens innehåll.
Du kan genom att svara på ett flertal frågor visa att du tillgodogör dig huvudinnehållet i enkla skriftliga meddelande av olika slag.
Du kan genom att svara på i stort sett alla frågor visa att du kan tillgodogöra dig huvudinnehållet och en del detaljer i olika sorters skrifter.
SKRIVA
- Kunna göra sig förstådd i skrift i mycket enkel form för att meddela något.
Du kan en del spanska ord och kan delvis ställa och ge svar på frågor.
Du kan skriva enkelt och begripligt om saker som är kända för dig. Du kan även utbyta skriftlig information med någon annan.
Du kan utbyta information med andra om saker som är kända för dig. Du uttrycker dig klart och tydligt samt med viss variation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: