Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årsta, Lindbacken och Ångelstaskolan F- klass Svenska förskoleklass Bornholm

Skapad 2017-05-04 09:18 i Årstaskolan Uppsala
En planering för Bornholm
Grundskola F Svenska
Bornholmsmodellen

Innehåll

Tidsplan och upplägg:

HT:

v. 34-35

Individuell kartläggning i smågrupper. -->Gruppindelning efter nivå.

V. 36

Arbetet med Bornholmsmodellen påbörjas i respektive grupp:

Lyssna till olika ljud v. 36
Ord och meningar -vad är vad? v. 37-40
Första och sista ljudet i ord (fonetik) v.41-47
Fonemens värld - analys och syntes v. 48-50

VT:

Ny individuell kartläggning i smågrupper för att utvärdera arbetet.

Syfte:

Vi ger eleverna en första grund till deras läs- och skrivinlärning. Arbetet syftar till att göra eleverna medvetna kring språkets struktur och fonetik.

Alla övningar utgår från boken: Bornholmsmodellen av Ingvar Lundberg, Ann Sofi Rosenkvist, Åsa Jägergård. 

  

Centralt innehåll:

Bornholmsmodellen syftar till att skapa en god grund i elevens läs-och skrivutveckling med syfte att nå det centrala innehållet i svenska i åk 1-3. 

Arbetssätt:

Vi arbetar två pass i veckan i mindre grupper och följer Bornholmsmodellens arbetsgång.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: