Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kondition & styrka LIG VT 2017

Skapad 2017-05-04 09:41 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Idrott och hälsa
Ni kommer under arbetsområdet få möjlighet att arbeta med arbetsuppgifter kring kondition, styrka och hälsa.

Innehåll

Centralt innehåll

Syfte

Huvudsyftet med arbetsområdet är följande:

 • Utveckla era kunskaper kring regler samt relevanta ord och begrepp.
 • Utveckla er förmåga att sätta upp mål, reflektera och utvärdera era insatser.
 • Utvecklar era kunskaper kring hur man klär sig beroende av aktivitet.

 

Bedömning

Under perioden kommer ni att bli bedömda utefter:

 • Förmåga att reflektera, sätta upp mål och utvärdera dina prestationer

Arbetssätt

Lektion 1: Genomgång av arbetsområdet samt fokus på teori. 

Lektion 2: Klassen är ute och utför en valfri konditionsövning i form av löpning. Därefter så utvärderar de sin träning utifrån fasta frågor.

Lektion 3: Klassen utför ett styrkepass i form av gym. Därefter så utvärderar de sin träning utifrån fasta frågor.

Lektion 4: Klassen är ute och utför en valfri konditionsövning i form av löpning. Därefter utvärdering av sin träning. 

Lektion 5: Klassen utför ett valfritt styrkepass i form av gym. Därefter utvärdering av sin träning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 9
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  C 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  A 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 9
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Utvärdering av träning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kondition och hälsa
Du klarar till viss del av att sätta upp mål och sedan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser. I utvärderingen för du enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du klarar av att sätta upp mål, reflektera och utvärdera dina insatser på ett relativt välfungerande sätt. I utvärderingen för du utvecklade och relativt välutvecklade resonemang om hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du klarar av att sätta upp mål, reflektera och utvärdera dina insatser på ett välfungerande sätt. I utvärderingen för du välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: