Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet och statistik

Skapad 2017-05-04 09:51 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Statistik handlar om att samla in, organisera, presentera och tolka data. Eleven får i detta arbetsområde möta enkla tabeller och diagram och lära sig hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar. De får även träna på tolkning av data i tabeller och diagram.
Grundskola 4 Matematik
Du kommer i arbetsområdet "sannolikhet och statistik" arbeta med att presentera data med hjälp av olika diagramtyper. Du kommer dessutom lära dig om lägesmåtten, median, typvärde och medelvärde. Du kommer även att lära dig om sannolikhet, det vill säga hur stor chans/risk det är att vissa vardagliga händelser sker.

Innehåll

Förmågor att utveckla

Statistik syftar på sammanställningar, presentationer och beskrivningar av information utifrån olika typer av data eller undersökningar. Mycket av den information som möter oss i vardagen är statistisk information. Det kan vara idrottsresultat, tidtabeller, TV-tablåer, geografiska data m.m. Statistik kan presenteras på många olika sätt och kan ibland även användas i syfte att vilseleda. Det är därför centralt att ha kunskaper om statistik för att kunna tolka, bedöma och värdera olika typer av information.

Vi kommer också beröra lägesmåtten: medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar. Vi kommer också att knyta an till Sannolikhet. Det vill säga chans och risk grundat på observationer, experiment eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

Du ska lära dig:

sambandet mellan bråk, decimaltal och procent. 

att avläsa och göra enkla värdetabeller

att avläsa enkla stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram

att ordna fakta i tabeller

att göra enkla stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram

lägesmåtten: medelvärde, typvärde och median

sannolikhet i olika praktiska övningar

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att:

samtala kring var du stöter på statistik i vardagen.

praktiskt samt teoretiskt arbete med sambandet mellan bråk, decimaltal och procent. 

ha gemensamma genomgångar av hur tabeller och diagram kan vara uppbygda.

arbeta med googles verktyg "google kalkylark" för att framställa egna diagram. Detta kommer mynna ut i att du kommer avläsa andras diagram samt räkna ut medelvärde, typvärde samt median. 

Bedömning

Arbetsområdet avslutas med en diagnos från "tummen upp" som berör statistik och sannolikhet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Sannolikhet och statistik

Tabell och diagram
Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram. Cirkeldiagram, linjediagram och stapeldiagram. Lägesmåtten: Medelvärde Typvärde Median
Nivå 1 Du kan med hjälp tolka och göra tabeller och diagram från undersökningar.
Nivå 2 Du kan tolka och göra enkla diagram och tabeller. Du kan dessutom svara på enkla frågor som rör diagrammen.
Nivå 3 Du kan tolka och göra enkla diagram och tabeller. Du kan dessutom svara på enkla frågor som rör diagrammen. Du kan dessutom med viss säkerhet använda dig av medelvärde, typvärde och median.
Nivå 4 Du är väldigt metodiskt när det kommer till statistik. Du gör egna frekvenstabeller och väljer därefter ett lämpligt diagram för att presentera resultatet. Du kan på egen hand räkna ut medelvärde, median och typvärde.
Sannolikhet
Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, experiment eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök. Sambandet mellan bråk, decimaltal och bråk.
Nivå 1 Du behöver hjälp att räkna ut exempelvis sannolikheten av att slå en sexa på en sexsidig träning.
Nivå 2 Du kan i bråkform räkna ut sannolikheten för att slå till exempel en sexa på en sexsidig tärning.
Nivå 3 Du kan få fram sannolikheten av att slå en jämn siffra på en tiosidig tärning såväl i bråkform som procent. Du kan även genom att multiplicera bråk - räkna ut sannolikheten att vinna tre gångar i rad på "krona eller klave".
Nivå 4 Du kan få fram sannolikheten av att slå en jämn siffra på en tiosidig tärning såväl i bråkform som procent. Du kan även räkna ut en liknande uppgift: I en strumplåda finns det tre svarta, två blåa och fyra gula strumpor. Vad är sannolikheten (utan att titta) ta två gröna strumpor direkt?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: