Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikutvecklingsarbete åk 5

Skapad 2017-05-04 10:04 i Gåvsta skola Uppsala
En väl definierad resa som startar i ett eller flera behov => Idé => Marknadsundersökning => Idéskiss, ritning, dokumentation. Alla stegen loggas av eleverna successivt.
Grundskola 5
En uppfinningsresa som utgår från ett verkligt behov, via idé till skiss och ritning. Resans alla steg dokumenteras successivt. Slutet är en dokumenterad resa från idé till produkt.

Matriser

Teknikutvecklingsarbete åk 5

Godtagbar niva
God nivå
Utvecklad nivå
Utveckla en uppfinning från idé till ritning och beskrivning
Eleven kan utveckla en enkel uppfinning genom att utifrån ett behov pröva olika idéer till lösningar samt utforma en enkel ritning och beskrivning.
Eleven kan utveckla en enkel uppfinning genom att utifrån ett behov pröva och ompröva olika idéer till lösningar samt utforma en utvecklad ritning och beskrivning.
Eleven kan utveckla en enkel uppfinning genom att utifrån ett behov pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade ritningar och beskrivningar.
Formulera och välja handlings-alternativ
Under arbetet bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Dokumentation görs i loggboksanteckningar.
Under arbetet formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Dokumentation görs i loggboksanteckningar.
Under arbetet formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Dokumentation görs i loggboksanteckningar.
Dokumentera arbetet med tekniska begrepp och uttrycksformer
Eleven gör en enkel dokumentation av arbetet med skisser, och i texter där behov, idé, undersökning och beskrivning i ord och bild till viss del är synliggjord.
Eleven gör en utvecklad dokumentation av arbetet med skisser, och i text där behov, idé, undersökning och beskrivning i ord och bild är relativt väl synliggjord.
Eleven gör en välutvecklad dokumentation av arbetet med skisser, och i text där behov, idé, undersökning och beskrivning i ord och bild är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: