Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dialog om musik, vecka 17-18, VT-17

Skapad 2017-05-04 11:22 i Fullriggaren Malevik 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F
Under ett par lektioner har ni fått öva på att samtala om musik på tyska och sedan spela in er dialog. Här är bedömningen.

Matriser

Mal Moderna språk År 6-9

Bedömningen avser följande förmågor

E
C
A
Reception
Lyssna
Du förstår det viktigaste av innehållet i enkelt, tydligt talat språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta områden.
Du förstår det viktigaste av innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkelt, tydligt talat språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta områden.
Du förstår helheten och uppfattar viktiga detaljer i enkelt, tydligt talat språk om vardagliga och välbekanta områden.
Du visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och prata om innehållet samt agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat.
Du visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och prata om innehåll och detaljer samt agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med tillfredställande resultat.
Du visar förståelse genom att översiktligt redogöra för och prata om innehåll och detaljer samt agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med gott resultat.
Du använder dig av någon strategi för lyssnande för att underlätta din förståelse.
Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande för att underlätta din förståelse.

Reception Lyssna: För att utvecklas mot nästa nivå kan du exempelvis:

Från E -> C Utöka ditt ordförråd genom att repetera ord och uttryck. Träna på att läsa enkla texter på målspråket. Träna på att återberätta texter. Från C -> A Se ovan. Dessutom kan du träna på att lyssna på film, musik och texter från ex. läromedel och lektioner. Träna på att dra slutsatser från sammanhang, göra logiska gissningar och jämföra med ord från andra språk
E
C
A
Produktion och interaktion
Tala och samtala
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar samt använda använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar samt använda använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar samt använda använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen

Produktion och interaktion: Tala/samtala: För att utvecklas mot nästa nivå kan du exempelvis:

E -> C Träna på att tala genom att öva på meningar från lektioner eller läromedel. Tala med hjälp av stödord/samtalskort. Träna på uttal och intonation. C -> A Se ovan. Dessutom kan du träna på att använda olika fraser och uttryck. försök variera dig genom att använda synonymer och olika meningsbyggnad. Träna på att omformulera dig och på att ställa frågor på målspråket.
E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: