Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

samverkan närsamhälle

Skapad 2017-05-04 12:17 i Halvarsgårdars skola Borlänge
samverkan skola-närsamhälle
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap NO (år 1-3) Bild
för att få förståelse och respekt för vår närmiljö kommer vi att utsmycka pantrummet på affären i byn. för att uppmuntra återvinning och skapa delaktighet i samhället samt få en inblick i olika yrken och hur de arbetar.

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
  Gr lgr11
 • har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och
  Gr lgr11
 • verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö, och
  Gr lgr11
 • bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av könstillhörighet eller av social eller kulturell bakgrund.
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: