Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd Åk 5

Skapad 2017-05-04 12:34 i Aspenässkolan Lerum
Skapad den 4-05-2017 av Saber Nokhiz, Aspenässkolan, Lerum.
Grundskola 5 Slöjd
Under vårterminen 2017 kommer vi att sy en pennfodral, och sedan arbetar vi med en valfritt produkt med lappteknik, därefter ska vi göra en enkel klädsömnad. Vi tränar och testar på olika tekniker, arbetsmetoder, redskap och material. Vi gör planeringar och utvärderingar av arbeten, och tränar på att själv styra och driva arbetet framåt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Målet är att alla ska, med handledning, kunna:

- planera ett arbete från idé till färdigt produkt

- förklara på vilket sätt du genomför arbetet för att nå bra kvalité

- arbeta efter enkla arbetsbeskrivningar, muntliga och/eller skriftliga och färdigställa ditt arbete

- kunna använda de vanligaste maskiner, redskapen och materialen

- ta ansvar för ditt projekt och driva det framåt

-bedöma din arbetsinsats och resultat genom en utvärdering med hjälp av textilslöjdsbegrepp

- resonera om ditt produkts uttryck, stil, färg och form

Vi tränar förmågan att: planera ett projekt, använda redskap, ta ansvar, följa olika arbetsbeskrivningar, se olika material och teknikers möjligheter, ta tillvara på mindre material och spill bitar (miljö och återbruk), samt förbättra produktens kvalité.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- planera, genomföra och utvärdera ditt projekt

- visa ansvar och ta initiativ och diva arbetet framåt

- kunna berätta om dina olika val om färg, form, stil,

- följa arbetsbeskrivningar och muntliga instruktioner

- hantera lämpliga verktyg, redskap och miljötänkande

- beskriva och utvärdera arbetsprocessen.

Jag kommer att handleda er under arbetet och diskutera olika lösningar för varje problem som uppstår.

Undervisning och arbetsformer

 • Vi kommer att ha genomgång, presentation och skriftlig/ muntlig arbetsbeskrivningar
 • Vi kommer att mäta, skära klippa och sy
 • Handledning under arbetet
 • Mycket kommer att provas och göra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  A 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  A 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  A 6

Matriser

Sl
Tullbroområdets Bedömningsmatris för idéutveckling och övervägande i slöjd åk 5

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Initiativförmåga
Behöver mycket stöd i planeringsarbetet.
Tar ibland egna initiativ, visar visst engagemang i planeringsarbetet.
Tar egna initiativ, visar engagemang i planeringsarbetet.
Tar alltid egna initiativ, är engagerad i planeringsarbetet.
Elevens kreativitet
Behöver mycket stöd med idéer till slöjdplaneringen.
Kommer med få egna idéer, kopierar ofta andras idéer i slöjdplaneringen.
Kommer oftast med egna idéer, utvecklar tidigare idéer i slöjdplaneringen.
Kommer alltid med egna idéer och förslag i slöjdplaneringen. Vidarutvecklar och sätter personlig prägel på arbetet.

Sl
Tullbroområdets Bedömningsmatris för framställning i slöjd åk 5

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner
Behöver mycket stöd med att läsa och förstå beskrivningar och instruktioner.
Klarar till viss del att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Klarar att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Klarar att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner på ett utmärkt sätt.
Kreativitet och problemlösning.
Behöver mycket stöd med att lösa problem och driva arbetet framåt.
Löser med viss hjälp enklare problem och driver delvis arbetet framåt.
Löser oftast problem och driver arbetet framåt.
Löser problem som uppstår och driver självständigt arbetet framåt.
Verktygshantering,
Behöver mycket stöd med att välja rätt verktyg, tekniker och metoder.
Kan oftast välja rätt verktyg, tekniker och metoder.
Väljer alltid rätt verktyg, tekniker och metoder på ett utmärkt sätt.

Sl
Tullbroområdets Bedömningsmatris för värdering i slöjd åk 3-9

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Förmågan att dokumentera sitt slöjdarbete.
Behöver mycket stöd med att dokumentera sitt slöjdarbete.
Dokumenterar till viss del sitt slöjdarbete.
Dokumenterar sitt slöjdarbete.
Dokumenterar sitt slöjdarbete på ett tydligt sätt.
Förmåga att ta eget ansvar och färdigställa sitt arbete
Behöver mycket stöd för att bli färdig med sitt arbete.
Tar lite ansvar och blir färdig med hjälp av handledaren.
Tar ansvar och blir färdig med sitt arbete.
Tar stort ansvar och färdigställer sitt arbete.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: