Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från råvara till avfall

Skapad 2017-05-04 15:18 i Varekils skola Orust kommun
Grundskola 4 – 6 Kemi
Vi lär oss om olika material - vad de kommer från och vad som händer med dem när vi använt dem klart.

Innehåll

Innehåll

Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

 • Förstå och kunna använda begreppen:
  råvara, material, naturresurs, kretslopp, avfall, framställning, återvinning, återbruk, hållbar utveckling.
 • Kunna redogöra för processen från råvara till avfall för papper, glas, plast och metall.
 • Känna till hur t.ex. papper, glas, plast och metall kan återvinnas eller återbrukas.
 • Kunna beskriva vad som menas med hållbar utveckling utifrån ekologi, ekonomi och sociala frågor.
 • Resonera om vad du själv kan göra för att bidra till en hållbar utveckling.


Arbetssätt

Lärarledda genomgångar i boken Utkik FyKe, gleerups portal,  då vi tillsammans diskuterar och antecknar. 

Filmer

Enskilt arbete med inlämningsuppgift. 

Kunskapskontroll

Kontinuerligt under lektionerna samt enskild inlämningsuppgift.

Bedömning

Se kunskapskraven. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: